Kehitysvammatuki 57 ry

Kehitysvammatuki 57, grundad 1957, är en av de äldsta och största föreningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga i Finland.

Vårt mål är att förbättra livskvaliteten för personer med intellektuell funktionsnedsättning och göra det möjligt för dem att leva som jämlika medborgare i samhället. I alla våra aktiviteter vill vi se till att personer med funktionsnedsättning är i aktiva roller i planering och beslutsfattande.

Fritidsaktiviteterna inkluderar till exempel gemensamma mötesplatsen Ystävätupa, läger, klubbar, stödgrupper, möjligheter till frivilligarbete och resor. Vi erbjuder också stöd, information och rekreation till familjer.

Dessutom ordnas arbets- och sysselsättningsverksamhet, samt boendeservice som utformas av individuella behov.

För att påverka samhället, genomför vi utvecklingsprojekt och samarbetar med våra intressegrupper i olika nätverk.

 

Vänligen kontakta

Mari Mononen
Mari Mononen Utvecklingschef 0503393794