Kehitysvammatuki 57 ry

Lokal medborgar- och intresseförening för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. 

 • Grundad 1957.
 • Har ca. 700 medlemmar.
 • Arbetar för att personer med utvecklingsstörning skall ha möjlighet att fungera som jämnlika medlemmar i samhället.

Verksamhetsformer

 • Stöd för familjer
  • information, rekreation, stöd av andra som är i samma situation  
 • Barnvård
  • för barn/ungdomar och syskon i deras hem och i samband med familjeaktiviteter arrangerade av Helsingin Kehitysvammatuki
 • Klubbar och kursser
  • musik, skapande verksamhet, diskussionsgrupper, olika idrottsformer
 • Läger
  • sommar-  och vinterläger för olika åldersgrupper
  • egna läger för personer som behöver mera stöd och handledning
 • Klubbcafé Ystävätupa (Kamratstugan)
  • samlingsplats för ungdomar och vuxna
  • möjlighet att träffa vänner, lyssna på musik, sjunga karoke, spela biljard
 • Kamratverksamhet
  • rekrytering och skolning av kamrater för över 12-åriga utvecklingsstörda personer
 • Projektet Vekkari
  • handleder och stöder utvecklingsstörda personer till att fungera som gruppledare och stödpersoner för andra utvecklingsstörda personer
 • Utflykter och resor
  • olika kultur- och fritidsutflykter samt längre resor
 • Evenemang
  • en årlig evangemant med utvecklingsstörda personer som artister
  • biljard- och karaoke-tävlingar
  • vår- och julfester
 • Verksamhetscenter
  • erbjuder dagsverksamhet för 30 gravt utvecklingsstörda personer
 • Boende
  • 3 gruppboende-enheter för utvecklingsstörda vuxna personer
  • flera stödboendelägenheter för lindrigt utvecklingsstörda personer