Toimintaa perheille

Perheiden vertaistukitoimintamme tavoitteena on tukea helsinkiläisiä perheitä, joissa jollakin perheenjäsenellä on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alainen tuen tarve. Haluamme edistää perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa sekä järjestämällä mahdollisuuksia vertaistukeen.

Voit pohtia kehitysvammaisuuteen liittyviä kysymyksiä monenlaisissa vanhempien tapaamisissa tai henkilökohtaisissa keskusteluissa työntekijöidemme kanssa.

Toimintamuotojamme ovat kurssit vanhemmille tai koko perheelle, sekä vanhempien kokoontumiset erilaisten teemojen ympärillä, virkistystapahtumat ja retket. Teemme myös tutustumiskäyntejä ja järjestämme luento- ja keskustelutilaisuuksia.

Katso tapahtumista tarkemmin uusimmasta jäsentiedotteestamme.

Parkkitoiminta

Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä lastenhoidosta (kotiparkki) sekä lasten teemallisista päivistä (lauantaiparkki). Lisäksi järjestämme lastenhoitoa perhetapahtumiin. Parkkitoiminta on arjen tilapäistä tukea perheille, joissa lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alainen tuen tarve. Parkkitoiminnassa huomioimme lapset ja perheet yksilöllisesti.