Selkeästi meille 2020-2022

Selkeästi meille -hankkeen (2020–2022) tavoite on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä viestinnän ja verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta. Verkkopalvelu on kognitiivisesti saavutettava, kun kaikkien ihmisten on helppo käyttää ja josta on helppo löytää helposti ymmärrettävää tietoa. Kun verkkopalvelu on saavutettava, mahdollisimman moni ihminen voi käyttää sitä itsenäisesti ja löytää sieltä itselleen tärkeää tietoa. Selkeästi meille kaikille!

Hankkeessa toteutetaan

  • Kognitiivisen saavutettavuuden arviointeja eri organisaatioiden nettisivuille. 
  • Saavutettavuusiskuja kansalaisvaikuttamisen keinoilla.
  • Kognitiivisen saavutettavuuden arviointityökaluja.

Hankkeessa tärkeitä toimijoita ovat kehitysvammaiset ihmiset. Kehitysvammaiset ihmiset toimivat hankkeessa kokemusasiantuntijoina ja kansalaisaktivisteina.

Hankkeen tavoitteet

  1. Kehitysvammaisten ihmisten valmiudet toimia kansalaisvaikuttajina lisääntyvät.
  2. Kehitysvammaisten ja muiden selkokieltä tarvitsevien ihmisten itsemääräämisoikeus vahvistuu, sillä he saavat tietoa omaan päätöksentekoon vaikuttavista asioista ymmärrettävässä muodossa.
  3. Verkkosivujen kognitiivinen saavutettavuus ja helppokäyttöisyys paranevat, sillä palveluntarjoajat osaavat huomioida kehitysvammaisten ihmisten tarpeet sivuja uudistaessa.
  4. Verkkosivujen kognitiivisen saavutettavuuden arviointi helpottuu, sillä olemassa olevia toimintaohjeita ja arviointikriteerejä kehitetään ja hyödynnetään laajasti.

Hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton valtakunnallinen yhteishanke. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat  Me Itse ry:n ryhmät ympäri Suomea, Ammattiopisto Live sekä erilaiset organisaatiot, jotka haluavat kehittää omien palveluidensa kognitiivista saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä. 

Hanke käynnistyi maaliskuun 2020 alussa. Hankkeessa työskentelee hankepäällikkö, selkoviestinnän asiantuntija, saavutettavuuskoordinaattori sekä kaksi saavutettavuustestaajaa. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista. 

Hankkeen etenemistä voit seurata Selkeästi meille -hankkeen Instagram ja Facebook-sivuilta. Pääset Facebook-sivuille tästä linkistä. Löydät hankkeen @selkeastimeille Instagramista.

Selkeästi meille -hankkeen tunnus.

Lisätietoja

Satu Timperi
Satu Timperi hankepäällikkö 0449013213