Vekkari on tuettua vertais- ja vapaaehtoistoimintaa

kuva, jossa on Vekkarin vapaaehtoisiaVekkari on yhdessä tehty!   

Vekkari on tuettua vapaaehtoistoimintaa.

Vekkarin tuetut vapaaehtoiset toimivat esimerkiksi tapahtumissa vapaaehtoisina

tai vetävät omia vertaisryhmiä.

Tuettu vapaaehtoistoiminta tarkoittaa,

että Vekkarin vapaaehtoiset saavat apua vapaaehtoisena toimimiseen.

Vekkarin vapaaehtoisilla on tukena vapaaehtoisia taustatukihenkilöitä

ja palkattuja taustatukityöntekijöitä.

 

Vertaisryhmät ovat ryhmiä,

jossa osallistujia kiinnostavat samat asiat.

Vertaisryhmissä tapaat muita ihmisiä

ja voit saada uusia ystäviä.

Vekkarin vertaisryhmiä on Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

 

Uusille vertaisryhmän vetäjille on koulutuksia 1-2 kertaa vuodessa.

Koulutus kestää noin 20 tuntia.

Koulutus järjestetään arki-iltaisin.

Koulutuksessa käydään käpi,

mitä ryhmien vetäminen tarkoittaa.

 

Lue lisää koulutuksesta täältä.

Tutustu Vekkarin vertaisryhmiin täältä.

 
 

Vekkarin vapaaehtoiset osallistuvat myös monenlaisiin tapahtumiin. 

Vekkarin monipuoliseen vapaaehtoistoimintaan voit tutustua täällä

 

Toiminnan tavoitteena on,

että tukea tarvitsevat ihmiset osallistuvat kiinnostaviin tapahtumiin,

tapaavat uusia ihmisiä ja toimivat vastuullisissa vapaaehtoistehtävissä

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Tavoitteena on myös,

että vapaaehtoisena toimimisesta saa uusia kokemuksia

ja itsemääräämisoikeus vahvistuu.

 

Tutustu vertaistoiminnan materiaalipankkiin täältä!

Toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) Veikkauksen tuotoilla.

 

Kysy lisää Vekkarin toiminnasta

Venni Turtiainen
Venni Turtiainen Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 044 792 2752