Vekkarin historiaa

Vekkari-toiminta käynnistyi Vekkari, Vertaisesta kaveri-projektista. Projektin päätavoitteena oli tukea kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta, vahvistaa osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Vekkari-projekti oli Raha-automaattiyhdistyksen tukema Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n kolmevuotinen projekti (2012-2015). Toiminnalle on myönnetty rahoitus. Projektin loppuraportin voit lukea tästä.

Projekti julkaisi Kokemuksia vertais- ja vapaaehtoistoiminnasta, kun toiminnan toteuttaja on kehitysvammainen ihminen -julkaisun. Projektissa tutkittiin vertais- ja vapaaehtoistoiminnan vaikutuksia osallistujiin. Voit lukea Vekkarista tehdyn opinnäytetyön tästä. Lisäksi julkaistiin koonti projektin toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. Voit lukea koonnin tästä.