Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Edunvalvonta on yksi tärkeistä tehtävistämme ja sitä toteutamme seuraamalla sekä yhteiskunnallisia, että paikallisia asioita. Vaikuttamistoiminta tarkoittaa yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista, tiedon välittämistä ja viestimistä kansalaisille ja päättäjille. Edunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa tehdään yksin ja yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Teemme kannanottoja ja aloitteita yhteistyössä alan muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Vaikuttamistyö perustuu ajantasaiseen oikeaan tietoon ja edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä hyödynnetään aktiivisesti erilaisia verkostoja sekä kohderyhmän ihmisten asiantuntijuutta. Vaikuttamistyö ennakoi tulevaa ja seuraa yhteiskunnallisia trendejä niin, että yhdistyksen on mahdollista reagoida nopeasti paikallisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin.

Edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan keskeisiä painopisteitä ovat pääkaupunkiseudun kuntien viranhaltijoiden ja muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja verkostoituminen. Seuraamme Helsingin kaupungin ja Etelä-Suomen päätöksiä ja toimia liittyen sote-uudistukseen. Vammaisten ihmisten elämään vaikuttavaan lainsäädäntöön vaikuttaminen on vaikuttamistoiminnan keskiössä valtakunnallisesti.

Teemme aktiivista ja käytännönläheistä työtä eri tahojen kanssa kuten ensitukityötä HUS:n synnytyssairaaloiden kanssa, useissa verkostoissa ja työryhmissä. Yhdistys jtoimii Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n koordinoimassa Kumaja-hankkeessa yhteistyöorganisaationa liittyen sote- ja maakuntauudistukseen.

Tavoitteenamme on edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista yhteiskunnassa vahvistaen vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Yhdistys on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys. Tukiliitto vastaa kehitysvammaisten valtakunnallisesta edunvalvonnasta. Jäsenillämme on mahdollisuus saada muun muassa lakineuvontaa Tukiliiton kautta.

 

Ota yhteyttä

Katja Riikonen
Katja Riikonen perheiden tuen päällikkö 044 741 6259