Oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen

Oikeuksienvalvonta on yksi tärkeistä tehtävistämme ja sitä toteutamme seuraamalla sekä yhteiskunnallisia, että paikallisia asioita. Vaikuttamistoiminta tarkoittaa yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista, tiedon välittämistä ja viestimistä kansalaisille ja päättäjille. Oikeuksienvalvontaa ja vaikuttamista tehdään yksin ja yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Teemme kannanottoja ja aloitteita yhteistyössä alan muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Vaikuttamistyö perustuu ajantasaiseen oikeaan tietoon ja oikeuksienvalvonta- ja vaikuttamistyössä hyödynnetään aktiivisesti erilaisia verkostoja sekä kohderyhmän ihmisten asiantuntijuutta. Vaikuttamistyö ennakoi tulevaa ja seuraa yhteiskunnallisia trendejä niin, että yhdistyksen on mahdollista reagoida nopeasti paikallisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Yhdistys osallistuu erilaisiin tilaisuuksiin ja työryhmiin, joiden tavoitteena on varmistaa järjestöjen toimintaedellytykset tulevilla hyvinvointialueilla ja toisaalta valvoa kohderyhmän oikeuksien toteutumista ja palveluiden saatavuutta muutoksessa.

Syksyllä 2021 alkoi KEPA Uusimaa -hanke, jota hallinnoi Espoo. Hankkeen tavoitteena on turvata kehitysvammaisten henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkuvuus sekä tarjota yhdenmukaiset ja tarvetta vastaavat palvelut Uudellamaalla. Kehitysvammatuki 57 ry osallistuu hankkeeseen järjestöedustajana, jonka tehtävänä on välittää hankkeelle asiakaskokemuksia ja toiveita. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun.

Oikeuksienvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan keskeisiä painopisteitä ovat pääkaupunkiseudun kuntien viranhaltijoiden ja muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja verkostoituminen. Yhdistys tuo esiin kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä ääntä ja lisää heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan heitä koskevissa asioissa, esimerkiksi kuljetuspalvelujen asiakastyöryhmässä. Tuomme viranhaltijoiden ja päättäjien tietoon epäkohtia ja kehittämisehdotuksia kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä palveluissa ja käytännön arjessa. Vammaisten ihmisten elämään vaikuttavaan lainsäädäntöön vaikuttaminen on vaikuttamistoiminnan keskiössä valtakunnallisesti.

Tavoitteenamme on edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista yhteiskunnassa vahvistaen vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Yhdistys on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys. Tukiliitto vastaa kehitysvammaisten valtakunnallisesta edunvalvonnasta. Jäsenillämme on mahdollisuus saada muun muassa lakineuvontaa Tukiliiton kautta.

 

Ota yhteyttä

Nina Korventaival
Nina Korventaival toiminnanjohtaja 040 835 3763
Katja Riikonen
Katja Riikonen perheiden tuen johtaja 044 741 6259