Vertaistoiminnan materiaalipankki

Tässä materiaalipankissa on esitelty vertaisryhmien vetäjien koulutusmateriaalit, jonka avulla voitte toteuttaa oman koulutuksen. Kokemusasiantuntijoiden työkalut ovat tukikuvitettuja lomakkeita ja esimerkkejä oman ryhmän vetämisen tueksi. Ohjaajille ja kouluttajille-osiossa on materiaaleja vertaisryhmien vetäjien tukijoille. 

Vekkari-projektissa kehitettiin vuosina 2012-2015 erilaisia materiaaleja kehitysvammaisten ihmisten vertaisryhmätoimintaan. Projektin aikainen kokemusasiantuntija-termi vaihtui vertaisryhmän vetäjä-termiin. Vertaisryhmiä suunnittelivat, vetivät ja arvioivat kokemusasiantuntijat, joita nykyään kutsutaan vertaisryhmän vetäjiksi. Vertaisryhmän vetäjät ovat koulutuksen (20+ h./ 2 kk.) käyneitä kehitysvammaisia ihmisiä jotka ovat kiinnostuneet jostain tietystä aiheesta. Aihe voi olla mikä vain minkä ympärille perustetaan vertaisryhmä. 

Suosittelemme käyttämään materiaaleja muokkaamalla niitä teidän tarpeita parhaiten vastaavaksi. Osa materiaaleista ovat tallennettu Power point ja Word -tiedostoina. Esikatselutilassa kuvat ja asettelut eivät näy oikein, mutta avaamalla tiedoston näkyvät ja pääset muokkaamaan niitä. Materiaaleja käyttäessäsi muistathan mainita lähteeksi Kehitysvammatuki 57 ry:n vertaistoiminnan materiaalipankin.

Materiaalien toteuttamisessa ja koulutuksen suunnittelussa oli mukana toimintaterapeutti Annika Ylitalo, sosiaalipsykologi ja työnohjaaja Anne Vesterinen, teatteri-ilmaisun ohjaaja ja Humanististen tieteiden kandidaatti Hanna Häyhä sekä taideohjaaja Tuomas Karisto. Päävastuussa materiaalien tuottamisessa ja koulutuksien järjestämisessä toimi projektikoordinaattorina toiminut yhteisöpedagogi Tiina Herttuainen. Ensimmäisen koulutuksen toteuttamisesta ja suunnittelusta voit lukea Koulutusraportti 2013 liitteestä. Suurin osa kuvista on Papunetin kuvapankista.

Vertaisryhmien vetäjien (kokemusasiantuntijoiden) koulutusmateriaalit projektin ajalta

1. Tutustuminen ja perustiedot

2. Kokemusasiantuntijuus ja ryhmät

3. Vuorovaikutustaidot

4. Vuorovaikutus ja ryhmätilanteet + kotitehtävä: salapoliisitehtävä

5. Sanaton viestintä vuorovaikutuksessa + kotitehtävä: vahvuudet ja jännitykset

6. Oman ryhmän suunnittelu ja työkalut


7. Itsensä virittäminen ja tulevaisuustyöskentely

8. Tuen tarpeen määrittely ja arviointi

 

Vertaisryhmän vetäjien omat työkalut toimintaan

1. a. Toimintasuunnitelma

1. b. Tuen tarpeeni vertaisryhmän vetäjänä

2. Esimerkki aikakausijanasta (alkuperäinen on A3 Board Maker -ohjelmalla toteutettu)

3. Ryhmän onnistuminen

4. Osallistujalista (kuvittamaton)

5. a. Ryhmäkerran suunnittelu

5. b. Esimerkki: ryhmäkerran suunnittelurunko

6. Ryhmän vetäjän päiväkirja

7. Puhelumuistilista

8. Muistilistani hätätilanteeseen

 

Vapaaehtoisille tapahtumiin

1. Vapaaehtoisten muistilappu

 

Ohjaajille ja kouluttajille

1. Koulutuksen päiväkirja

2. Muistiinpanot koulutuksesta

3. Vertaisryhmän vetäjän todistus

4. Vertaisryhmän vetäjien passi

5. Vapaaehtoistoimijan passi

5. Loppuarviointipohja

6. Koulutusraportti 2013

7. Vekkari-projektin loppuraportti

8. Taustatukihenkilön ohjeistus

Ota yhteyttä

Venni Turtiainen
Venni Turtiainen vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 044 792 2752