Vipinän materiaalipankki

Lisää Vipinä-hankkeesta

Vipinä on kolmivuotinen liikuntahanke, jonka tarkoituksena on kehittää uusia ideoita ja keinoja kotiyhteisöiden aktiivisuuden ja liikunnan lisäämiseksi. Tällä sivustolla kuvaamme hankkeen aikana kehitetyn menetelmän, jonka avulla kotiyhteisöt voivat tunnistaa omia liikuntaan liittyviä vahvuuksiaan ja haasteitaan. Sivusto täydentyy vuoden 2020 ajan.