Toimintatarkoitus

Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä. Nimessämme oleva luku 57 viittaa yhdistyksen perustamisvuoteen, joka kertoo siten toimintamme pitkästä historiasta.

Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, perheille ja vapaaehtoisille toimijoille tarjottavasta monipuolisesta virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisesta toiminnasta ja pysyvän asumisen palveluista.

Toimintamme tavoitteita ovat

  • toimia jäsenistön edunvalvojana ja vaikuttajana yhteiskunnan palveluita kehitettäessä
  • tukea perheitä, joissa on kehitysvammainen perheenjäsen, tarjoamalla mahdollisuuksia vertaistukeen, kahdenkeskisiin keskusteluihin, virkistäytymiseen ja koulutukseen
  • tukea kehitysvammaisia ihmisiä itsenäiseen ja hyvään elämään
  • edistää ja kehittää palveluita tuottamalla yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa asumispalvelua, päivätoimintaa, leiri- ja kerhotoimintaa ja erilaista tuki- ja vapaa-ajan toimintaa kehitysvammaisille ihmisille
  • jakaa kehitysvammaisuuteen liittyvää tietoa

Visio

Olemme pääkaupunkiseudun vaikuttavin kehitysvamma-alan järjestötoimija ja luotettavin palveluntarjoaja. Kuljemme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä mukana tarjoten yksilöllistä tukea ja palveluja kaikkiin elämänvaiheisiin.

Arvot

  • Asiantunteva edunvalvoja
  • Rohkea edelläkävijä
  • Hyvän elämän mahdollistaja       

Yhdistyksemme toiminta pohjaa yksilön arvostamiseen ja kunnioittamiseen. Tämä näkyy mm. suunnitellessamme, toteuttaessamme ja arvioidessamme toimintaamme asiakkaiden kanssa, heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti. Toimintamme kehittäminen tapahtuu yhdessä ja yhteistyössä asiakkaidemme ja erilaisten toimijoiden kanssa. Asiantuntijuutemme muodostuu koulutuksen ja kokemuksen avulla saavutetusta ja jaetusta osaamisesta, jota henkilöstömme hyödyntää sekä työssään että yhteistyöverkostoissa. Yhdistyksemme toimintaa ohjaa ajatus hyvästä elämästä, jossa on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea, ohjausta, hoitoa ja avustusta sekä tulla kuulluksi ja kokea itsensä ja työnsä arvostetuksi.  

Laatupolitiikka

Tutustu yhdistyksen laatupolitiikkaan tästä pdf-dokumentista.