Toimintatarkoitus

Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä oikeuksien valvojana ja tukena sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä. Nimessämme oleva luku 57 viittaa yhdistyksen perustamisvuoteen, joka kertoo siten toimintamme pitkästä historiasta.

Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, perheille ja vapaaehtoisille toimijoille tarjottavasta monipuolisesta virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisesta toiminnasta ja pysyvän asumisen palveluista.

Visio

Kehitysvammaisten ihmisten hyvä elämä ja aito toimijuus toteutuvat. Olemme rohkea järjestökentän edelläkävijä ja laadukas kehitysvamma-alan hyvinvointitoimija.

Toimintatarkoitus


Yhdistys toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä oikeuksien valvojana ja tukena sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä.

Arvot

  • Rohkeus
  • Hyvä elämä
  • Yhdenvertaisuus
  • Toimijuus

Strategiset päämäärät 2022–2026

  • Kehitysvammaisten ihmisten toimijuus vahvistuu ja vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät.
  • Kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisiä tarpeita vastaavat palvelut lisääntyvät.
  • Perheiden voimavarojen tukeminen vahvistuu.
  • Vaikuttamistyö ja oikeuksien valvonta kohdentuvat paremmin.
  • Kehitysvamma-alan toimijoiden osaaminen vahvistuu.

 Kuvassa yhdistyksen strategia esitetty visuaalisessa muodossa. Strategia on esitetty rakentuvan kaupungin muodossa.

Yhdistyksemme toiminta pohjaa yksilön arvostamiseen ja kunnioittamiseen. Tämä näkyy mm. suunnitellessamme, toteuttaessamme ja arvioidessamme toimintaamme asiakkaiden kanssa, heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti. Toimintamme kehittäminen tapahtuu yhdessä ja yhteistyössä asiakkaidemme ja erilaisten toimijoiden kanssa. Asiantuntijuutemme muodostuu koulutuksen ja kokemuksen avulla saavutetusta ja jaetusta osaamisesta, jota henkilöstömme hyödyntää sekä työssään että yhteistyöverkostoissa. Yhdistyksemme toimintaa ohjaa ajatus hyvästä elämästä, jossa on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea, ohjausta, hoitoa ja avustusta sekä tulla kuulluksi ja kokea itsensä ja työnsä arvostetuksi.  

Laatupolitiikka

Tutustu yhdistyksen laatupolitiikkaan tästä pdf-dokumentista.