Hallitus

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset. Yhdistystä edustaa ja toimeenpanovaltaa käyt­tää yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja halituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Hallitus vastaa siitä, että yhdistystä hoidetaan yhdistyksen sääntömääräisten kokousten päätösten mukaisesti toimintasuunnitelmaa ja talousarviota noudattaen. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita.

Yhdistyksen hallitus 2019:

puheenjohtaja: Sari Sepponen p. 040 505 0530

jäsenet: Timo Martelius, Sirpa Volanen, Eeva Virkkunen, Iiro Auterinen ja Päivi Heiskanen

 

Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt (pdf)