Tunnustuksia

SHQS-laaduntunnustus

Laadukas työnjälki on meille kunnia-asia. Labquality Oy:n SHQS-työryhmän myönsi Kehitysvammatuki 57 ry:n toiminnalle laaduntunnustuksen kokouksessaan 8.6.2018. 

SHQS-laatuohjelma on kehitetty sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköille kehittämisen ja laadunhallinnan tueksi. SHQS-laatuohjelman arviointikriteeristö vastaa suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta ja se sisältää ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimukset. Yhdistyksen toiminta auditoidaan vuosittain, minkä lisäksi teemme sisäisiä auditointeja ja toteutamme johdon katselmuksia.

 

 

Yhteiskunnallinen yritys

Suomalaisen Työn Liitto myönsi Kehitysvammatuki 57 ry:lle Yhteiskunnallinen Yritys -merkin kokouksessaan 11.12.2019.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

yhteiskunnallinen yritys