Tunnustuksia

Tältä sivulta löydät Kehitysvammatuki 57 ry:lle myönnetyistä tunnustuksista.

SHQS-laaduntunnustus

shqs laadun-tunnustus | labquality

Laadukas työnjälki on meille kunnia-asia. Labquality Oy:n SHQS-työryhmä myönsi Kehitysvammatuki 57 ry:n laatujärjestelmälle laaduntunnustuksen kokouksessaan ensimmäisen kerran 8.6.2018 ja uudestaan 8.6.2021. Nykyinen laaduntunnustus on voimassa 7.6.2024 saakka. Laaduntunnustus kattaa asumispalvelut, päiväaikaiset toiminnat, kehittämistoiminnan sekä tuki- ja edunvalvontatoiminnan.

SHQS-laatuohjelma on kehitetty sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköille kehittämisen ja laadunhallinnan tueksi. SHQS-laatuohjelman arviointikriteeristö vastaa suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta ja se sisältää ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimukset. Yhdistyksen toiminta auditoidaan vuosittain, minkä lisäksi teemme sisäisiä auditointeja ja toteutamme johdon katselmuksia.

Tutustu tarkemmin Kehitysvammatuki 57 ry:n laadunvalvontaan: Laadunvalvonta

Yhteiskunnallinen yritys

yhteis kunnallinen yritys

Suomalaisen Työn Liitto myönsi Kehitysvammatuki 57 ry:lle Yhteiskunnallinen Yritys -merkin kokouksessaan 11.12.2019.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki kertoo, että yhteisö on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

Tämä palvelu on selkeästi meille

tama palvelu on selkeasti meile

Selkeästi meille -hanke myönsi Kehitysvammatuki 57 ry:lle Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnuksen. Tunnuksen voi saada organisaatio, joka on osallistunut Selkeästi meille -hankkeen toteuttamaan verkkopalvelun kognitiivisen saavutettavuuden arviointiin ja suhtautuu myönteisesti kognitiiviseen saavutettavuuteen ja sen edistämiseen.

Lue lisää Selkeästi meille -hankkeesta: Selkeästi meille (linkki ohjaa selkeästimeille.fi -sivustolle ja avautuu uuteen välilehteen)