Vaikuttamistoiminta

Yhdistys vahvistaa rooliaan jäsenistönsä edunvalvojana vuonna 2019. Vaikuttamistyö perustuu ajantasaiseen oikeaan tietoon ja edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä hyödynnetään aktiivisesti erilaisia verkostoja sekä kohderyhmän ihmisten asiantuntijuutta. Vaikuttamistyö ennakoi tulevaa ja seuraa yhteiskunnallisia trendejä niin, että yhdistyksen on mahdollista reagoida nopeasti paikallisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin.

Edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan keskeisiä painopisteitä ovat pääkaupunkiseudun kuntien viranhaltijoiden ja muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja verkostoituminen. Seuraamme Helsingin kaupungin ja Etelä-Suomen päätöksiä ja toimia liittyen sote-uudistukseen. Vammaisten ihmisten elämään vaikuttavaan lainsäädäntöön vaikuttaminen on vaikuttamistoiminnan keskiössä valtakunnallisesti.

Teemme aktiivista ja käytännönläheistä työtä eri tahojen kanssa kuten ensitukityötä HUS:n synnytyssairaaloiden kanssa sekä Mukana-verkostossa (ent. YTRY) ja ensitietoverkostossa. Teemme kannanottoja ja aloitteita yhteistyössä alan muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Tavoitteenamme on edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista yhteiskunnassa vahvistaen vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Yhdistys on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys. Tukiliitto vastaa kehitysvammaisten valtakunnallisesta edunvalvonnasta. Jäsenillämme on mahdollisuus saada muun muassa lakineuvontaa Tukiliiton kautta.

Yhdistys osallistuu Uudenmaan näkövammaisten hallinnoiman Uusimaa yhdessä (2017-2019) -hankkeen Kumaja-verkoston toimintaan hankekumppanina.

 

Katja Riikonen
Katja Riikonen perheiden tuen päällikkö 044 741 6259