Uudenmaan kuntien on yhdessä järjestettävä kehitysvammapoliklinikkapalvelut

Olemme yhdessä Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry:n ja muiden allekirjoittaneiden jäsenjärjestöjen kanssa ottaneet kantaa kehitysvammaisten ihmisten kuntoutuspalveluiden järjestämiseen liittyviin vakaviin puutteisiin.

Lue koko kannanotto:

Uudenmaan kunnat
Uudenmaan vammaisneuvostot
Eteva
HUS

25.11.2019

UUDENMAAN KUNTIEN ON YHDESSÄ JÄRJESTETTÄVÄ KEHITYSVAMMAPOLIKLINIKKAPALVELUT

Useissa Uudenmaan kunnissa on ilmennyt vakavia puutteita kehitysvammaisten ihmisten kuntoutuspalveluiden järjestämisessä Rinnekodin lopetettua kehitysvammapoliklinikkapalvelut.

Kehitysvammapoliklinikan tai -neuvolan tehtävänä on tarjota asiakkaille yksilöllisen erityishuollon asiantuntijuutta ja kuntoutuksen tarpeen arviointia sekä laatia asiakkaiden kanssa vuosittaiset kuntoutussuunnitelmat. Kuntoutussuunnitelma määrittelee mm. apuvälineet, seurannan toteutuksen, tutkimuksen, ohjauksen ja neuvonnan liittyen kehitysvammaisuuteen ja sen erityispiirteisiin.

Perusterveydenhuollon palvelut eivät riitä kattamaan kehitysvammaisten ja muiden erityishuollon piirissä olevien tarpeita. Perusterveydenhuollossa ei ole riittävää osaamista laatia erityishuollon piirissä oleville kuntoutussuunnitelmia. Hyvän kuntoutussuunnitelman laatimiseen tarvitaan laajaa tietämystä kehitysvammaisten ja autististen henkilöiden erityistarpeista. Sen vuoksi pelkkä perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuden parantaminen ei takaa erityishuollon piirissä oleville asianmukaisia ja riittäviä palveluita.

Kehitysvammaiset ja autismikirjon ihmiset ja heidän läheisensä hyötyvät kehitysvammalääketieteellisen osaamisen lisäksi erityispalveluiden osaamisesta luoda prosesseja, joissa asiakkaiden erityistarpeet on huomioitu. Ennaltaehkäisevä ja riittävä tuki tuottaa hyvinvoinnin lisäksi taloudellisia säästöjä tulevaisuudessa. Riittämättömät palvelut lisäävät esimerkiksi laitoshoidon tarvetta, joka merkittävästi lisää erityissairaanhoidon kustannuksia.

Uudenmaan kuntien on yhdessä järjestettävä kehitysvammapoliklinikkapalvelut erityishuollon piirissä oleville laaja-alaista tukea tarvitseville ihmisille. Kohderyhmän ihmisille elintärkeiden elämänmittaisten ja pitkäaikaisten palveluiden järjestäminen vaatii erityishuollon asiantuntijuutta, jota yksittäiset kunnat eivät voi tarjota osana perusterveydenhoitoa. Tällainen kuntarajat ylittävä yhteistyö onnistuu esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tai Eteva kuntayhtymän toimesta, joiden omistajia Uudenmaan kunnat ovat.

Pyydämme vastausta, josta ilmenee kunnan suunnitelma erityishuollon toteuttamiseen aikatauluineen 13.12.2019 mennessä osoitteeseen kuptoimisto@gmail.com.

Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri ry, pj Jukka Ekman p. 0400 900 808
Kehitysvammatuki 57 ry
Espoon Kehitysvammatuki ry
Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry
Mäntsälän Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Tuki ry
Porvoon Kehitysvammaisten Tuki ry
Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry
Luoteis-Uudenmaan kehitysvammaisten tuki ry
Kirkkonummen kehitysvammaisten Tuki ry