Oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen

Kehitysvammatuki 57 ry valvoo kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia ja vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta sekä paikallisesti, että valtakunnallisesti. Tutustu vaikuttamistoimintaamme tällä sivulla.

Oikeuksienvalvonta on yksi tärkeistä tehtävistämme ja sitä toteutamme seuraamalla sekä yhteiskunnallisia, että paikallisia asioita. Vaikuttamistoiminta tarkoittaa yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista, tiedon välittämistä ja viestimistä kansalaisille ja päättäjille. Oikeuksienvalvontaa ja vaikuttamista tehdään yksin ja yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Teemme kannanottoja ja aloitteita yhteistyössä alan muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Vaikuttamistyö perustuu ajantasaiseen oikeaan tietoon ja oikeuksienvalvonta- ja vaikuttamistyössä hyödynnetään aktiivisesti erilaisia verkostoja sekä kohderyhmän ihmisten asiantuntijuutta. Vaikuttamistyö ennakoi tulevaa ja seuraa yhteiskunnallisia trendejä niin, että yhdistyksen on mahdollista reagoida nopeasti paikallisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Yhdistys osallistuu erilaisiin tilaisuuksiin ja työryhmiin, joiden tavoitteena on varmistaa järjestöjen toimintaedellytykset hyvinvointialueilla.

Oikeuksienvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan keskeisiä painopisteitä ovat pääkaupunkiseudun kuntien viranhaltijoiden ja muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja verkostoituminen. Yhdistys tuo esiin kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä ääntä ja lisää heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan heitä koskevissa asioissa, esimerkiksi kuljetuspalvelujen asiakastyöryhmässä. Tuomme viranhaltijoiden ja päättäjien tietoon epäkohtia ja kehittämisehdotuksia kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä palveluissa ja käytännön arjessa. Vammaisten ihmisten elämään vaikuttavaan lainsäädäntöön vaikuttaminen on vaikuttamistoiminnan keskiössä valtakunnallisesti.

Edistämme YK:n vammaissopimuksen toteutumista

Tavoitteenamme on edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista yhteiskunnassa vahvistaen vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Yhdistys on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys. Tukiliitto vastaa kehitysvammaisten valtakunnallisesta edunvalvonnasta. Jäsenillämme on mahdollisuus saada muun muassa lakineuvontaa Tukiliiton kautta.

Katja Riikonen.
Katja Riikonen

Perheiden tuen johtaja
Vaikuttamistoiminta
Ensitukityö

Nina Korventaival.
Nina Korventaival

Toiminnanjohtaja