Yksilöllinen tuki

Perheiden tuen tiimin työntekijöihin voi olla yhteydessä niin pienissä kuin isoissakin asioissa. Tulemme perheen pyynnöstä erilaisiin palavereihin perheen tueksi. Haluamme tukea perheitä jaksamaan arjessa paremmin.

Meiltä saat apua ja tukea

Olemme perheitä varten. Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä perheiden tuen tiimin työntekijöihin, jos sinulla asia, johon toivot apua ja tukea. Autamme sinua saamaan tarvitsemasi avun ja tiedon. Voimme myös halutessasi toimia yhteyshenkilönä eri viranomaisiin. Meille voit soittaa myös omia kuulumisia, iloja tai huolia.

Ensituki

Kun perheeseen on syntymässä tai syntyy lapsi, jolla on vaikea sairaus, kehitysvamma tai vauva tarvitsee muuta erityishoitoa, tarjotaan perheelle tukea uudessa tilanteessa. Ensitukiryhmäistunnon eli ETRIn tavoitteena on tukea perhettä siinä tilanteessa, kun lapsen erityisyys todetaan – raskauden aikana, synnytyksen jälkeen tai myöhemmin.     

ETRI tarjoaa perheelle mahdollisuuden keskustella perheen ehdoilla lapsen erityisyydestä ja sen herättämistä tunteista. Istunnossa on mukana perheen kutsumia tärkeitä ja läheisiä ihmisiä – sukulaisia, ystäviä ja työkavereita. Perheen kutsumien läheisten lisäksi mukana on ensitukiryhmään kuuluvia hoitajia. Lääkäri on paikalla vastaamassa lääketieteellisiin kysymyksiin. Paikalla on myös vertaisvanhempi kertomassa omaa tarinaansa. Vertaisvanhemman läsnäolo koetaan usein erityisen merkittävänä. 

Istunto järjestetään perheen toivomuksesta. Vanhempia helpottaa usein se, että tieto saavuttaa lähi-ihmiset samalla kertaa, eikä vanhempien tarvitse kertoa samaa asiaa jokaiselle erikseen. Kaikki lähi-ihmiset kuulevat myös saman tarinan ja uuden tilanteen synnyttämät ajatukset. Tämä helpottaa perheen läheisten mahdollisuutta tukea perhettä konkreettisinkin keinoin ja vahvistaa perheen sosiaalista verkostoa. 

Kyseessä ei ole terapiaistunto. Istunto pidetään sairaalassa. Ensitukiryhmäistuntoa tarjotaan Naistenklinikalla sekä Jorvissa siinä tilanteessa perheelle, kun lapsen erityisyys varmistuu. Aloitteen tekee usein synnytyksessä mukana ollut kätilö tai joku muu synnytykseen tai perheen hoitoon osallistunut hoitaja, joka kuuluu ensitukiryhmään. Näissä kahdessa sairaalassa on ensitukiasioihin koulutettuja henkilöitä. Koulutusta järjestetään yhteistyössä HUS:n, Käpy ry:n ja Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa. Istunnot ovat perheelle maksuttomia. 

Ensitukitoiminnasta lisätietoja antaa Katja Riikonen.

Yhteystiedot

Aino Raike.
Aino Raike

Perhetoiminnan koordinaattori
Perheiden vertaistukitoiminta
Perheiden viikonloppukurssit

Katja Riikonen.
Katja Riikonen

Perheiden tuen johtaja
Vaikuttamistoiminta
Ensitukityö