Strategia

Tältä sivulta löydät tietoa Kehitysvammatuki 57:n strategiasta.

Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä oikeuksien valvojana ja tukena sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä. Nimessämme oleva luku 57 viittaa yhdistyksen perustamisvuoteen, joka kertoo siten toimintamme pitkästä historiasta.

Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, perheille ja vapaaehtoisille toimijoille tarjottavasta monipuolisesta virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisesta toiminnasta ja pysyvän asumisen palveluista.

Visio

Kehitysvammaisten ihmisten hyvä elämä ja aito toimijuus toteutuvat. Olemme rohkea järjestökentän edelläkävijä ja laadukas kehitysvamma-alan hyvinvointitoimija.

Toimintatarkoitus

Yhdistys toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä oikeuksien valvojana ja tukena sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä.

Arvot

Otamme rohkeasti kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin, jotka vaikeuttavat vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista. Uudistumme kokeilemalla uusia toimintatapoja.

Hyvä elämä on jokaiselle omanlainen. Olemme mukana ihmisten eri elämänvaiheissa kanssakulkijoina. Tuemme oman hyvän elämän osa-alueiden löytymistä ja tarjoamme mahdollisuuksia sen toteutumiseen.

Kohtaamme ihmisiä yhdenvertaisesti heidän mahdollisista vammoistaan ja muista ominaisuuksista riippumatta. Emme salli minkäänlaista syrjintää toiminnassamme.

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle ihmiselle kuuluva perusoikeus. Kannustamme palvelunkäyttäjiä ja toiminnan osallistujia mahdollisimman itsenäiseen toimijuuteen ja tarjoamme siihen tukea.

Strategiset päämäärät 2022–2026

  • Kehitysvammaisten ihmisten toimijuus vahvistuu ja vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät.
  • Kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisiä tarpeita vastaavat palvelut lisääntyvät.
  • Perheiden voimavarojen tukeminen vahvistuu.
  • Vaikuttamistyö ja oikeuksien valvonta kohdentuvat paremmin.
  • Kehitysvamma-alan toimijoiden osaaminen vahvistuu.

Yhdistyksen strategiakuva

Toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset

Voit tutustua yhdistyksen toimintasuunnitelmiin ja vuosikertomuksiin ottamalla yhteyttä.

Nina Korventaival.

Ota yhteyttä

Nina Korventaival

Toiminnanjohtaja