Päättyneet hankkeet

Täältä löydät tietoa lähivuosien aikana päättyneistä, Stean rahoittamista kehittämishankkeista.

Perhekamut 2022-2023

Perhekamut oli STEA:n rahoittama kaksivuotinen (2022-2023) hanke, jossa kehitettiin uudenlaista tukea lapsiperheille, joissa on laaja-alaista tukea tarvitseva lapsi. Perheen osallistumista yhdistyksen vertaistukitapahtumiin helpotettiin vapaaehtoisten toimijoiden avulla.  Hanke toteutettiin yksilöllisen tuen, palvelumuotoilun, etsivän työn ja verkostotyön keinoin pääkaupunkiseudulla.

Kaksi aikuista, jotka hymyilevät pitävät kädestä kävelevää pikkulasta.

Hankkeen tavoitteet

  • Vahvisti erityislapsiperheiden tukiverkostoa ja lisäsi perheen voimavaroja vertaistukitoiminnan avulla. Pyrittiin saamaan toimintaan mukaan uusia lapsiperheitä osallistumisen esteitä tunnistamalla ja poistamalla. Myös jo toiminnassa mukana olevat perheet saivat lisää resursseja osallistumiseen.
  • Hanke tuotti materiaalia eri kielillä, jotta perheiden erilaisilla kulttuuritaustoilla oli helpompi tulla mukaan toimintaan. Hankkeessa etsittiin aktiivisesti myös niitä perheitä, joissa lapsen tutkimukset olivat kesken. Muita kohderyhmiä olivat esimerkiksi yhden vanhemman perheet, suurperheet ja pienten lasten perheet sekä vaikeasti vammaisten lasten perheet.
  • Hankkeen toisena tavoitteena oli luoda kiinnostava uusi vapaaehtoistoiminnan muoto yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan valikkoon. Silloiset vapaaehtoistoiminnan muodot tukivat erityisesti kehitysvammaisten ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta. Toimintaa laajennettiin tukemaan myös kehitysvammaisten ihmisten perheitä.

Hankekoordinaattorina työskenteli Hanna Pyöriä.

Hankkeen yhteistyökumppanit olivat Jenny Stark, Pelastakaa lapset ry, Kari Koponen, HelsinkiMissio, Karoliina Mäki, Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma ry ja Tessa Sarkima, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri.

Lisätietoa hankkeesta voit lukea Innokylästä (linkki aukeaa Innokylän sivuille ja uudelle välilehdelle): Innokylä Perhekamut-hanke

 

 

Selkeästi meille (2020-2023)

Selkeästi meille -hanke edisti kognitiivista saavutettavuutta viestinnässä ja sähköisissä palveluissa, jotta yhä useampi kehitysvammainen tai laaja-alaista tukea tarvitseva ihminen voi osallistua ja toimia itsenäisesti yhteiskunnassa. 

Kaksi ihmistä istuvat tietokoneen äärellä peukalot ylhäällä.

Kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että sähköinen palvelu, esimerkiksi verkkosivu, itsepalvelupääte tai mobiilisovellus on suunniteltu sellaiseksi, että sitä on mahdollisimman helppo käyttää ja sieltä löytyvää tietoa on helppo ymmärtää.  Kehitysvammaiset ja laaja-alaista tukea tarvitsevat ihmiset ovat hankkeen keskeisiä toimijoita niin kokemusasiantuntijoina kuin kansalaisvaikuttajina. 

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Selkeästi meille -hanke oli Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteinen hanke, jota Kehitysvammatuki 57 ry hallinnoi. Hankkeen työryhmään kuului vuosien 2020–2023 aikana Kehitysvammatuki 57 ry:n hankepäällikkö Satu Timperi (2020–2023), saavutettavuuskoordinaattori Petra Saarinen (2020–2023), saavutettavuusmentori Heikki Oksanen (2020–2023), saavutettavuustestaaja Roberto Polsa (2020–2022) sekä viestintäkoordinaattori Mikko Apell (2021–2023) ja Kehitysvammaliiton hankesuunnittelija Mira Vihmo (2020–2023). Vuonna 2023 työryhmään kuuluivat Kehitysvammatuki 57 ry:n käyttäjätestaajat Ida Lehtonen, Hanna Laakkonen, Tommi  Kasurinen ja Ville Hotanen, jotka testasivat, arvioivat ja vaikuttivat sähköisiin palveluihin kokemusasiantuntijoina. Lisäksi hankkeen käyttäjätestauksiin on osallistunut lähes 40 yksittäistä testaajaa.

Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Celia, Kela, Me Itse ry, Ammattiopisto Live, Digi- ja väestötietovirasto ja Vanhus- ja lähimmäisliitto VALLI ry. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksella (STEA).

Työkaluja ja vaikuttamista ymmärrettävyyteen

Selkeästi meille -hanke on

  • kehittänyt työkaluja ja ohjeita, miten kognitiivista saavutettavuutta voi parantaa
  • kouluttanut verkkosivujen ja sähköisten palveluiden tekijöitä ja sisällöntuottajia
  • tukenut ryhmiä vaikuttamaan heille tärkeisiin sähköisiin palveluihin
  • tukenut eri organisaatioita kehittämään heidän sähköisiä palveluitansa
  • tehnyt vaikuttamistyötä, jotta kognitiivinen saavutettavuus ja siitä hyötyvät ihmiset huomioitaisiin sähköisissä palveluissa.

Hankkeen omat verkkosivut selkeästimeille.fi perustettiin hankkeen käyttäjätestausten havainnoista. Ne ovat esimerkkisivut saavutettavista verkkosivuista. Verkkosivut ovat yksi Selkeästi meille -hankkeen lopputuotos. Sivulta löydät kaiken hankkeen tuottaman materiaalin.

Hankkeen sivut

Linkit aukeavat uudelle välilehdelle ja vievät toiselle nettisivulle

Lisätietoja hankkeesta ja verkkopalveluiden kognitiivisesta saavutettavauudesta antaa Satu Timperi.

Elina Vienonen.

Lisätietoa hankkeista

Elina Vienonen

Kehittämisjohtaja
Kehittämistoiminta
Viestintä