Selkeästi meille oppaat ja arviointikriteeristö

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristön ja oppaiden avulla voit tehdä verkkopalveluista helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä.

Miksi Selkeästi meille -materiaaleja tarvitaan?

Palvelut siirtyvät verkkoon ja verkkoasiointi on usein ensisijainen tapa hoitaa erilaisia arjen kannalta välttämättömiä asioita. Moni ihminen kuitenkin kokee verkkopalvelut liian vaikeiksi ottaa käyttöön, sillä palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä ei oteta riittävästi huomioon erilaisten käyttäjien tarpeita.

Helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys, eli kognitiivinen saavutettavuus, on edellytys sille, että erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset voivat käyttää digitaalisia palveluita mahdollisimman itsenäisesti. Kriteeristöön ja oppaisiin on koottu asioita, jotka toteuttamalla yhä useampi ihminen voi käyttää digitaalisia palveluita itsenäisesti.

Miten materiaalit on tuotettu?

Materiaalit on tuotettu Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton Selkeästi meille -hankkeessa (2020-2023) ja ne perustuvat kokemusasiantuntijoiden tekemiin testauksiin ja arviointeihin.

Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin osoitteessa www.selkeastimeille.fi.

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöllä arvioidaan verkkopalveluiden helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä, eli kognitiivista saavutettavuutta. Kriteeristö auttaa tunnistamaan, mitkä asiat helpottavat tai vaikeuttavat verkkopalveluiden käyttämistä ja siellä olevan tiedon ymmärtämistä. 

Näin käytät kriteeristöä 

Osa kriteereistä on sellaisia, että niiden toteutumista voi arvioida itse. Toiset taas ovat sellaisia, että niiden toteutumista on hyvä selvittää käyttäjätestausten avulla. Kriteeristöstä voi valita osa-alueita, joita haluaa omassa verkkopalvelussaan kehittää ja testata. Kriteeristö toimii parhaiten arvioinnin apuvälineenä yhdessä käyttäjätestausten kanssa. Käyttäjätestauksissa voidaan havainnoida kriteeristöön koottuja asioita. Havainnointi tapahtuu erilaisten tehtävien avulla, joita käyttäjätestaajat tekevät.  

Selkeästimeille.fi-sivustolla on ohjeita tuetun käyttäjätestauspajan järjestämiseen.

Tutustu tuetun käyttäjätestauksen ohjeisiin tästä (Linkki aukeaa uuteen välilehteen ja vie selkeästimeille.fi -sivustolle).

Tabletti ja tietokone. Tabletin näytöllä on peukalo ylöspäin ja teksti: Selkeästi meille! Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö.

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö

Voit ladata kriteeristön pdf-tiedostona tästä.

Lataa kriteeristö

Opas sisällöntuottajille

Sisällöntuottajalla on suuri rooli siinä, että verkkopalvelut ovat käyttäjälle ymmärrettäviä. Käyttäjät saattavat eksyä esimerkiksi silloin, kun linkit tai otsikot eivät vastaa sisältöä. Verkkopalvelun teksti voi olla käyttäjän kannalta liian pitkää tai monimutkaista, eikä kannusta lukemaan huolella. Sivusto saattaa myös sisältää liikaa kuvia tai muita elementtejä, jotka häiritsevät keskittymistä. Nämä ovat asioita, joihin sisällöntuottaja voi valinnoillaan vaikuttaa.

Tabletti ja tietokone. Tabletin näytöllä on hahmo, jolla on megafoni kädessään ja alapuolella kolme muuta hahmoa. Teksti tabletin ruudulla: Selkeästi meille! Kognitiivisen saavutettavuuden opas sisällöntuottajille.

Kognitiivisen saavutettavuuden opas sisällöntuottajille

Voit ladata oppaan pdf-tiedostona tästä.

Lataa opas

Opas sosiaaliseen mediaan

Sosiaalisessa mediassa pätevät monet samat säännöt kuin verkkosivujen sisällöntuotossa. Ohjeita voi hyödyntää, kun tekee sosiaalisen mediaan julkaisua ja tarinoita.

Tabletti ja tietokone. Tabletin näytöllä on kolme piirrettyä hahmoa kädet ylhäällä ja tietokoneen näyttö, jossa on teksti: SELKEÄ sekä teksti: Selkeästi meille! Kognitiivisen saavutettavuuden opas sosiaaliseen mediaan.

Kognitiivisen saavutettavuuden opas sosiaaliseen mediaan

Voit ladata oppaan pdf-tiedostona tästä.

Lataa opas

Opas suunnittelijoille ja kehittäjille

Verkkosivun rakenteella on suuri merkitys kognitiivisen saavutettavuuden kannalta. Valikoiden sijainti, toimintojen ohjeistus ja ulkoasu suuntaavat katsetta ja toimintaa eteenpäin. Huonosti havaittavat toiminnot saattavat jäädä kokonaan huomaamatta. Käyttäjät eivät välttämättä osaa päätellä, mitä toimintoa he tarvitsisivat ongelman ratkaisuun, jos sitä ei suoraan tarjota. Yleinen johtopäätös onkin vain todeta, että sivu on huono. Tämän vuoksi on tärkeää, että rakenteessa osataan ottaa huomioon käyttäjien todelliset tarpeet ja tarjota ne selkeästi.

Tabletti ja tietokone. Tabletin näytöllä on hahmo, jonka pään päällä on lamppu ja edessä tietokoneen näyttö, jossa on teksti: SELKEÄ sekä teksti: Selkeästi meille! Kognitiivisen saavutettavuuden opas suunnittelijoille ja kehittäjille.

Kognitiivisen saavutettavuuden opas suunnittelijoille ja kehittäjille

Voit ladata oppaan pdf-tiedostona tästä.

Lataa opas
Satu Timperi.

Ota yhteyttä

Satu Timperi

Asiantuntija