Vammaispalvelulain voimaantulon siirtäminen

Kehitysvammatuki 57 ry ei kannata vammaispalvelulain voimaantulon siirtämistä seuraavin perustein

Kehitysvammatuki 57 ry:n logo, jossa yhdistyksen nimi ja kuva kaupunkisiluetista

Lausuntopyyntö

Asia:  VN/19726/2023

Lausunnonantajan organisaatio

Järjestö

Kannatatteko uuden vammaispalvelulain voimaantulon siirtämistä ajankohdasta 1.10.2023 uuteen ajankohtaan 1.10.2024?

Ei

Halutessanne voitte antaa tiiviit perustelut vastaukselle:

Kehitysvammatuki 57 ry ei kannata vammaispalvelulain voimaantulon siirtämistä seuraavin perustein:

Vammaispalvelulain voimaantulemisen siirtäminen vuodella vaikutusten perusteellisen arvioinnin toteuttamiseksi olisi perusteltua, mikäli vammaispalvelulain mukaisten vammaispalveluiden voimaantulon siirtämisellä ei haettaisi ensisijaisesti säästöjä.  Lain voimaantulon siirtäminen annetuilla perusteilla on ihmisoikeuksien vastaista.

Vammaispalvelulain soveltamisalan kaventaminen on lakiuudistuksen hengen vastaista ja asettaisi vammaiset henkilöt eriarvoiseen asemaan. Suomi on sitoutunut YK:n vammaissopimukseen, jonka mukaan: ”Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erialaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.” Tämän takia ikärajauksen asettaminen vammaisuudesta johtuvien erityispalveluiden saamiselle ei ole mahdollista.

Kehitysvammatuki 57 ry ei pidä vuonna 2023 hyväksyttyä vammaispalvelulakia kaikin puolin täydellisenä, mutta vammaispalvelulain ja siihen liittyvien lakien voimaantulon siirtäminen ja lain avaaminen uudelleen käsiteltäväksi vaarantaa jo päätettyjen vammaisten ihmisten asemaa edistävien uudistusten voimaantulemisen. Esimerkiksi lain soveltamisalan laajentaminen neuropsykiatrisiin ihmisiin on odotettu uudistus.

YK:n yleiskokous hyväksyi vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen vuonna 2006 ja Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 2016. YK seuraa vammaissopimuksen toteutumista maissa, joissa sopimus on ratifioitu. Tästä huolimatta Suomi ei vieläkään noudata kaikin osin vammaissopimusta. Vammaispalvelulain ja siihen liittyvien lakien voimaantulon siirtäminen tarkoittaisi sitä, että Suomi on valmis jatkamaan vallitsevaa vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien vastaista tilannetta vähintään vuoden pidempään.

Lausunto on julkaistu myös lausuntopalvelu.fi -sivustolla.

Nainen, jolla on silmälasit.
Sari Sepponen

Hallituksen puheenjohtaja

Nina Korventaival.
Nina Korventaival

Toiminnanjohtaja