Asiakkuus- ja laatupäällikön kuulumisia

Siirryin syyskuussa palvelutoiminnastamme asiakkuus- ja laatupäällikön tehtäviin. Tehtävänkuva on meillä uusi ja minulta on kysytty, olenko pitänyt uudesta työstäni. Ehdottomasti! Tehtävänkuvan vaihtuminen on tuonut paljon uutta, vaikka mukana seurasi myös monia aiempia työtehtäviäni.

Kaksi ihmistä istuu vierekkäin ja painaa päänsä yhteen.

Kehitysvammatuki 57 ry:n visio on olla laadukas kehitysvamma-alan toimija. Laatu, varsinkin palvelua saavan kehitysvammaisen ihmisen näkökulmasta, on aina ollut työni keskiössä. Asukkaan, toimijan tai osallistujan hyvinvointi on ensisijainen asia myös työntekijöillemme. Laatua on kuitenkin tarkasteltava myös esimerkiksi lainsäädännön, palvelun ostajan sekä palvelua toteuttavan henkilöstön edellytyksien ja tarpeiden näkökulmista. Uudessa roolissani näkymä näihin muihin tekijöihin on laajempi.

Aikaamme kuuluu kehittämisen ja kehittymisen kautta tapahtuva muutos. Se ei tarkoita, että aiemmin asiat olisivat olleet huonommin, mutta jonkin asian muuttuessa syntyy usein tarve muuttaa toistakin asiaa. Tänä vuonna lainsäädäntö edellyttää sosiaalihuollon toimijoita liittämään asiakastyön kirjaukset Kanta-järjestelmään, jonka rakenteet määrittelee THL. Kirjaamisen tapa tulee siis muuttumaan, eikä kyse ole siitä onko aiempi kirjaaminen ollut hyvää tai huonoa. Kantaan liittyvässä muutoksessa laatutyötä on sujuvan siirtymän valmistelu. Olemme kehittäneet kirjaamista ja kouluttaneet kirjaamisvalmentajia ja pidemmän aikaa.

Yhdistyksemme yhtenä päämääränä on tarjota kehitysvammaisten ihmisten tarpeita vastaavia palveluja. Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tarpeiden kuuleminen on meille ensiarvoisen tärkeää, sillä niiden pohjalta kehitämme toimintaamme ja tarjoamme uusia palveluita. Myös hyvinvointialueilta nousee tarpeita ja työhöni onkin liittynyt keskustelua ja neuvottelua hyvinvointialueiden palveluita järjestävien tahojen kanssa. Tulevaisuudessa uusi vammaispalvelulaki tuo uusia tarpeita ja mahdollisuuksia.

Asiakkuus- ja laatupäällikön tehtävillä ei siis oikeastaan ole alkua eikä loppua. On priorisointi kysymys mitä asiaa kulloinkin edistetään. Hyvä asiakkuustyö on laadukasta. Juoksun sprinteissä kaadutaan lyhyen huippusuorituksen jälkeen maaliin. Laatutyö on joukkueena juostava maraton, jolla tasainen hyvä suoritus on valttia. Olen kiitollinen saadessani olla tällä matkalla mukana!

Jutun on kirjoittanut asiakkuus- ja laatupäällikkö Anne Wallenius ja se on alunperin julkaistu ViisSeiska-lehdessä 1/2024

Anne Wallenius.

Ota yhteyttä

Anne Wallenius

Asiakkuus- ja laatujohtaja
Päiväaikainen toiminta