Muistiosaajan digitaaliset osaamismerkit julkaistu

  • Uutiset
  • Blogit
  • Julkaistu:
  • Kirjoittanut: Maija Rimpiläinen

Hetkittäin -hankkeessa luotiin kolme kehitysvammaisen ihmisen ikääntymiseen ja muistisairauksiin liittyvää digitaalista osaamismerkkiä. Digitaalisten osaamismerkkien avulla merkinhaltija voi tehdä näkyväksi tietoja ja taitoja, joita ikääntymisestä ja muistisairauksista on oppinut työssä tai muilla tavoilla omassa elämässään.

Hetkittäin-hankkeen luomat digitaaliset osaamismerkit

Mitä digitaalisten Hetkittäin -osaamismerkkien hakija osaa?

Merkkihakemuksiin on kirjattu asiat, jotka merkin saaja osaa. Muistisairaus -osaamismerkin saaja tunnistaa alkavan muistisairauden, osaa kohdata muistisairaan henkilön ja tietää millaisia erityispiirteitä liittyy kehitysvammaisen ihmisen muistisairauteen. Lisäksi hän osaa tukea muistisairasta ihmistä hänen arjessaan.

Muisteluosaaja-merkissä hakijan pohtii, mikä merkitys muistelulla voi olla muistisairaalle tai kehitysvammaiselle ikäihmiselle. Samassa hakemuksessa hän osoittaa tietävänsä millaisia muistelumenetelmiä on olemassa, mitä muistiherätteet ovat ja miten niitä voi käyttää. Muisteluosaajan tehtävänä on myös dokumentoida muistisairaalle henkilölle tekemänsä hyvä muistiteko.

Kolmannen digitaalisen osaamismerkin sisältö liittyy muistikotiin. Sen saadakseen hakija selvittää, millainen koti on muistikoti, havainnoi muistikotia fyysisenä ympäristönä muistisairaan sekä aktiivisen toimijuuden ja mielekkään tekemisen näkökulmista.

Miksi digitaalisia osaamismerkkejä?

Digitaalinen osaamismerkki on keino näyttää hankittua osaamistaan haluamissaan verkostoissa. Merkkiä voi hyödyntää esimerkiksi työnhaussa tai työn laadun osoittamisessa omilla verkkosivuilla. Osaamismerkin hakeminen ja kysymyksiin vastaaminen auttaa hakijaa pysähtymään muistiasioiden äärelle ja kannustaa hankkimaan lisää tietoa. Digitaalisten osaamismerkkien saamiseksi tietoa voi hakea haluamistaan lähteistä ja yhdistää niitä omaan kokemukseen.

Kuka vain voi hakea digitaalisia osaamismerkkejä. Hetkittäin-hankkeen digitaalisissa osaamismerkeissä voi mittauttaa omaa kansalaistaitoaan muistisairauksiin liittyvissä kysymyksissä. Merkkien hakeminen voi toimia perehdytyksenä vapaaehtoistehtäviin tai uusiin työtehtäviin.

Digitaalisia Hetkittäin -osaamismerkkejä haetaan sähköisellä hakulomakkeella, johon voi omin sanoin kuvata omaa muistiosaamistaan. Hakemuksen lähettämisen jälkeen Kehitysvammatuki 57 ry käsittelee sen ja myöntää merkin. Tarvittaessa myöntäjä pyytää täydentämään hakemusta.

Merkin vastaanottamista varten hakijan tulee luoda oma profiili Open Badge Passportiin. Open Badge Passportissa olevat merkit voit liittää esimerkiksi sähköiseen ansioluetteloon tai jakaa sosiaalisessa mediassa.

Lue lisää Hetkittäin -hankkeen digitaalisista osaamismerkeistä tästä linkistä (Linkki vie Hetkittäin -hankkeen sivulle)

Maija Rimpiläinen.

Kirjoittaja

Maija Rimpiläinen

Hankepäällikkö
Hetkittäin-hanke (2022-2024)