Onnea uudelle vapaaehtoiselle

Kehitysvammatuki 57 ry:n vuoden vapaaehtoisiksi on valittu Pyry Haukkavaara ja Minna Lindgren.

Vekkarin logo. Ihminen, jolla on kasvosuoja.

He toimivat idearikkaana työparina Vekkarin vapaaehtoistoiminnassa. Pyry valmistui vertaisvetäjäksi vuonna 2019. Sen jälkeen hän on toiminut vapaaehtoisena vertaisvetäjänä Taide tutuksi -kerhossa. Minna toimii Pyryn taustavaparina.

Yhdessä he ovat myös ideoineet ja mukauttaneet toimintaa pandemia-ajan rajoitusten mukaisiksi. Pyry on ottanut haltuun videon käytön ja verkkoympäristössä toimimisen. Minna kiteyttää ajatuksensa vapaaehtoistoiminnasta näin: ”Toivon, että me vapaaehtoiset voimme rohkaista kehitysvammaisia ihmisiä olemaan oma itsensä, luottamaan kykyihinsä ja taitoihinsa sekä toimimaan näkyvänä osana yhteiskuntaa. Usein apu on vain läsnäoloa. Kehitysvammatuki 57:n Taidekerho ja Helsinki tutuksi -kävelyt ovat antaneet minulle ystäviä ja monenlaisia taidekokemuksia.”

Kesällä 2021 toteutettiin ensimmäisen kerran Pyryn ideoima uudenlainen kerho nimeltä Patsaskerho: Helsinki tutuksi. Kerho kiersi Helsingin eri kaupunginosissa tutkailemassa ulkotilassa olevia taideteoksia ja erilaisia rakennuksia. Kerhossa katsottiin kaupunkia uusin silmin ja kiinnitettiin huomiota sellaisiin yksityiskohtiin, jotka saattavat jäädä huomaamatta.

Minnan ja Pyryn vapaaehtoistoiminta on avannut osallistujille uusia näkymiä kuvataiteen maailmaan ja tehnyt kotikaupunkiin tutustumisesta elämyksellistä ja saavutettavaa. Pyryllä ja Minnalla on kyky kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja, luoda uutta ja käyttää monipuolisia tietojaan niin, että ne avaavat uusia osallistumisen mahdollisuuksia muille.

Kiitos Pyry ja Minna yhdistyksessämme tekemästänne arvokkaasta vapaaehtoistoiminnasta!