Perhekamulta tukea osallistumiseen

Hankkeessa etsitään piilossa olevia lapsiperheitä mukaan yhteiseen toimintaan.

Valokuva ihmisestä, pitkät tummat hiukset, hymyilee ja katsoo kameraan.

”Mä en ole oikein aiemmin jaksanut lähteä tapahtumiin, kun tuntuu, että on ollut niin sekoilua se meidän meno. Nyt olen ajatellut, että lähdemme sekoilun uhallakin ihmisten ilmoille, pikkuhiljaa. Kyllä Suvi on kuitenkin kasvanut eikä ihan niin päättömästi mene, välillä on oikein hienosti! Meille nämä luontojutut on helpompia, kaupungissa ei viihdytä oikein kumpikaan, liikaa rajoituksia ja vaaroja, mutta pitää sitäkin koittaa harjoitella.” 14-vuotiaan Suvin äiti

Vertaistuki voi estää perheen tilanteen kriisiytymisen

Perhekamut-hankkeen alkukartoituksessa selvisi, että monet perheet jäävät pitkäksi aikaa kotiin silloin, kun erityislapsi syntyy tai myöhemmin kun lapsen erityisyys tulee ilmi. Lapsen erityisyys on usein vanhemmille yllätys ja herättää vahvoja tunteita. Vanhempien voi olla vaikeaa keskustella näistä tunteista keskenään, koska kumpikin käy läpi omaa prosessiaan eri tahtisesti ja eri tavoin. Äideille on tyypillisempää omistautua lapsen tarpeille ja isille on tyypillisempää ottaa etäisyyttä perheeseen esimerkiksi tekemällä enemmän töitä. Usein kuluu vuosia ennen kuin perhe löytää vertaistuen äärelle ja saa tilanteelle perheen ulkopuolisia näkökulmia. Valitettavan usein parisuhde ajautuu siksi kriisiin, joka johtaa lopulta eroon.

Vertaistuen piiriin hakeutuminen varhaisessa vaiheessa voi estää tilanteen kriisiytymisen. Kehitysvammatuki 57 ry tarjoaa tukea perheille jo ennen lapsen syntymää ja on perheiden rinnalla kulkijana lapsen varttuessa. Järjestämme ETRI-toimintaa yhteistyössä HUS:n ja Käpy ry:n kanssa. Ensitukiryhmäistunto eli ETRI voidaan järjestää siinä tilanteessa, kun lapsen erityisyys todetaan eli raskauden aikana, synnytyksen jälkeen tai myöhemmin. Se tarjoaa mahdollisuuden keskustella omien läheisten kanssa siten, että paikalla on usein lääkäri vastaamassa kysymyksiin ja vertaisvanhempi, joka on kokenut jotain samankaltaista. Maksuttomia istuntoja järjestetään Naistenklinikalla ja Jorvissa.

Vertaistuen tarve ei lopu näihin alkuvaiheisiin vaan elämä tuo eteen aina uusia tilanteita, joista on hyödyllistä ja mukavaa jutella toisten saman kokeneiden perheiden kanssa. Kehitysvammatuki 57 ry:n perheiden tapahtumiin on helppo tulla erityistarpeisen lapsen tai aikuisen lapsen kanssa ja hankkia perheelle elämyksiä, jotka vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunteita. Tapahtumissa näkee erilaisia perheitä ja löytää uusia ystäviä. Tapahtumia ideoidaan yhdessä perheiden kanssa. Ne ovat erilaisia ja niitä on eri paikoissa pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa.

Miksi perheet jäävät yksin?

Perhekamut-hankkeessa selvitettiin haastattelujen ja kyselyn avulla syitä, miksi lapsiperheiden on vaikea tulla mukaan yhteisiin tapahtumiin. Vastausten perusteella yleisin syy on se, että äiti on yksin erityislapsen tai useamman lapsen kanssa. Arki on kiireistä ja uuvuttavaa, poikkeukset arkirutiineihin lisäävät työmäärää. Monilla syy liittyy omaan tai lapsen persoonaan eli ympäristö ei mahdollista omannäköistä osallistumista. Valitettavan monet perheet kokevat stressiä muiden reaktioiden takia eli he ovat joutuneet selittelemään lapsen käytöstä ja kokeneet itsensä neuvottomina haastavissa tilanteissa. Monet maahanmuuttajataustaiset perheet pelkäävät erottuvansa porukasta jo muutenkin eivätkä halua negatiivista huomiota. Kotiin jääminen voi olla suojautumiskeino pahaa maailmaa vastaan. Vertaistuen merkityksen myös ymmärtää vasta sitten, kun siitä on omaa kokemusta.

Perhekamu helpottaa vertaistuen piiriin pääsemistä

Vammaisella lapsella on oikeus täysipainoiseen elämään, olla osallisena ja saada uusia kokemuksia. Vanhemmilla on tärkeää olla muutakin elämää kuin oman lapsen hoitaminen. Jokaiselle on tärkeää saada hyväksyntää ja positiivista palautetta myös perheen ulkopuolelta ja siitä yhteisöstä, jossa elää.

Siksi Perhekamut-hanke etsii näitä perheitä ja helpottaa mukaan tulemista. Vapaaehtoinen perhekamu auttaa perheen toiveiden mukaisesti esimerkiksi tiedottamalla sopivista tapahtumista, ilmoittautumislomakkeen täyttämisessä, tapahtumapaikalle löytämisessä, matkan tekemisessä tai olemalla kaverina paikalla. Mukana on eri kielisiä perhekamuja, joten mukaan voi ilmoittautua, vaikka ei puhu suomea.

Aina ryhmässä osallistuminen tai tapahtumapaikalle pääseminen ei silti ole mahdollista, silloin ideoimme perheen ja perhekamun kanssa muuta yksilöllistä toimintaa. Perhekamu on lyhytaikainen apu, jonka tarkoituksena on lisätä erityislapsiperheen voimavaroja tai saattaa heidät vertaistuen piiriin. Perheen hyvinvointi lisääntyy, kun se löytää oman tapansa lähteä liikkeelle ja tavata muita ihmisiä.

Perhekamut-hanke jalkautuu lapsiperheiden kohtaamispaikkoihin kertomaan kehitysvammaisuudesta ja rohkaisemaan kaikenlaisia perheitä mukaan yhteisiin paikkoihin. Vertaistuen lisäksi piilossa olevat perheet tarvitsevat tukea muilta perheitä. Tule mukaan, jos teidän perheenne voisi toimia perhekamuperheenä erityislapsiperheelle!