Selkeästi meille -hankkeen verkkosivut

Selkeästi meille -hankkeen verkkosivut on julkaistu osoitteessa www.selkeästimeille.fi. Verkkosivuista pyritään tekemään esimerkkisivut niin teknisesti kuin kognitiivisesti saavutettavista verkkosivuista. Sivusto on hankkeen lopputuotos.

Kaksi ihmistä istuvat tietokoneen äärellä peukalot ylhäällä.

Selkeästi meille -hanke on kolmivuotinen (2020–2022) Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteinen kehittämishanke. Hankkeessa edistetään verkkopalveluiden eli verkkosivujen ja mobiilisovellusten kognitiivista saavutettavuutta. Kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa muun muassa sitä, että verkkopalvelua on helppo käyttää, sivuilta löytyy helposti tietoa ja se on ymmärrettävää.

Hanke keräsi ensimmäisen vuoden aikana kokemuksia kognitiivisesti saavutettavista verkkosivuista. Toisen vuoden aikana päätettiin perustaa hankkeelle omat verkkosivut ja aloitettiin verkkosivuston suunnittelu. Suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon hankkeessa tehdyt huomiot mahdollisimman hyvin.

Esimerkki saavutettavasta verkkosivusta

Selkeästi meille -hankkeen verkkosivut on julkaistu osoitteessa www.selkeästimeille.fi (sivu aukeaa uudelle välilehdelle).

Sivusto on yksi Selkeästi meille -hankkeen lopputuotos. Verkkosivuista pyritään tekemään esimerkkisivut niin teknisesti kuin kognitiivisesti saavutettavista verkkosivuista. Verkkosivustolla on hyödynnetty hankkeessa kertynyttä tietoa ymmärrettävästä ja selkeästä verkkosivustosta. Verkkosivuja on kehitetty vuoden 2021 alusta alkaen ja prosessissa on ollut mukana sivuston kehittäjä Site Logic sekä koko hanketiimi. Sivustoa kehitetään ja päivitetään hankkeen päättymiseen eli vuoden 2022 loppuun asti. Tiedotamme suuremmista muutoksista ajankohtaisosiossa tiedotteina. Verkkosivut on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) sekä Tukilinja-säätiön Vuoden Toimija -tunnustusapurahasta.

Palautetta saavutettavuudesta

Sivustolle tehdään Kehitysvammaliiton Papunetin toimesta kattava lain vaatima teknisen saavutettavuuden arviointi. Tämän lisäksi sivustoa testataan säännöllisesti erilaisilla käyttäjillä. Hanke järjestää ensimmäisen käyttäjätestauspajan Kehitysvammatuki 57 ry:n Ystävätuvalla maanantaina 4.10.2021.

Saavutettavuus on asia, jota täytyy työstää, testata ja kehittää koko ajan, eikä se tule koskaan täysin valmiiksi. Keräämme käyttäjäkokemuksia sivustosta syksyn 2021 ajan. Palautteen ja käyttäjäkokemusten avulla kehitämme sivustoa. Voit antaa palautetta verkkosivuston lomakkeen kautta tai laittamalla sähköpostia hankepäällikkö Satu Timperille osoitteeseen satu.timperi@kvtuki57.fi. Toteutamme joulukuussa laajemman kyselyn verkkosivustosta.