Selvityspyyntö Hekan vuokrankorotuksista erityisryhmille

Mustalla taustalla valkoisella tekstillä artikkelin otsikko. Lisäksi kehitysvammatuki 57 ry logo.

Kehitysvammatuki 57 ry on saanut lukuisia yhteydenottoja kehitysvammaisilta ihmisiltä ja heidän läheisiltään liittyen Hekan (Helsingin kaupungin asunnot Oy:n) vuokrankorotuksiin. Suurin tietoomme tullut vuokrankorotus on 76,61 %. Myös muissa tietoomme tulleissa kehitysvammaisten asumiseen liittyvissä vuokrankorotuksissa korotuksen suuruus on merkittävästi isompi ja pienimmillään noin 25 %. Mediassa on uutisoitu Hekan asuntojen vuokrankorotuksen olevan korkeintaan 14.9 %.  

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt tukea Hekaa vuokrien ja käyttövastikkeiden nousun hillitsemiseksi ja Heka on ilmoittanut, että vuokranmääritys vuodelle 2024 tehdään uudelleen. Heka on kertonut, että vuokran uudelleenmäärityksessä tuen vaikutus tulee olemaan keskimäärin 0,45 €/m2/kk. Koska kehitysvammaisten erityisasumiseen kohdistuneet aiemmin syksyllä määritellyt vuokrankorotukset ovat huomattavan suuria, ei ilmoitettu neliömäärään perustuva vuokran kohtuullistaminen ole riittävä. Kelan enimmäisasumiskulut asumistukea varten ovat pääkaupunkiseudulla 774 € kuukaudessa. Useilla Hekan asunnoissa asuvilla kehitysvammaisilla vuokran määrä on jo ennen vuokrien korotusta ollut lähellä enimmäisasumiskustannuksia. 

Suunnitellut vuokrankorotukset syrjivät vammaisia ja vaarantavat kehitysvammaisten toimeentulon. Vuokrankorotukset vähentävät peruskulujen jälkeen jäävää käyttörahaa riittämättömäksi ja osan kohdalla korotukset edellyttävät toimeentulotuen hakemista. Toimeentulotuen tulisi olla viimesijainen tukimuoto. Moni kehitysvammainen on eläkkeellä ja saa kansaeläkettä ja takuueläkettä.  

Kehitysvammatuki 57 ry esittää huolen kohderyhmään kohdistuvista vuokrankorotuksista ja peräänkuuluttaa positiivista erityiskohtelua. 

Kehitysvammatuki 57 ry pyytää yhdenvertaisuusvaltuutettua selvittämään, toteutuuko yhdenvertaisuus Helsingin kaupungin vuokrankorotuksissa kehitysvammaisten asukkaiden osalta.  

Selvityspyyntö on toimitettu yhdenvertaisuusvaltuutetulle 7.12.2023

Lisätietoja

Nina Korventaival.
Nina Korventaival

Toiminnanjohtaja

Nainen, jolla on silmälasit.
Sari Sepponen

Hallituksen puheenjohtaja