SHQS Laaduntunnustus Kehitysvammatuki 57 ry:lle

Talven ja kevään aktiivisen laatutyöskentelyn jälkeen Labquality Oy:n SHQS-työryhmän myönsi Kehitysvammatuki 57 ry:n toiminnalle laaduntunnustuksen kokouksessaan 8.6.2018.

shqs laadun-tunnustus | labquality

SHQS-laatuohjelma on kehitetty sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköille kehittämisen ja laadunhallinnan tueksi. SHQS-laatuohjelman arviointikriteeristö vastaa suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta ja se sisältää ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimukset.

Kehitysvammatuki 57 ry:n laatutyöhön osallistuu koko henkilökunta. Jokaisessa toimintayksikössä on nimetyt laatuvastaavat, jotka koordinoivat laatutyötä laadunhallintasuunnitelman mukaisesti. Organisaation sisäiset auditoijat (kuvassa) auditoivat toimintaa vuosittain ja ulkoinen ylläpito- ja laaduntunnustusauditointi ostetaan Labquality Oy:ltä.

Lämmin kiitos kaikille laaduntunnuksen saamiseen myötävaikuttaneille – toimintaan osallistuville ihmisille, heidän läheisilleen, henkilökunnalle, jäsenistölle ja lukuisille yhteistyökumppaneille! Tästä on hyvä yhdessä jatkaa laadukkaan toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä edelleen.