Vaatimus yksityisten pukutilojen rakentamisesta Helsingin kaupungin liikuntatiloihin

Kehitysvammatuki 57 ry vaatii yksityisten pukutilojen rakentamisesta Helsingin kaupungin liikuntatiloihin.

uimahallin uimaratoja korkealta kuvattuna

Kehitysvammatuki 57 ry vaatii yksityisten pukutilojen rakentamisesta Helsingin kaupungin liikuntatiloihin.

Uimahalleissa tapahtuu jatkuvasti syrjintää vammaisia ihmisiä kohtaan.

Avustaja voi monesti olla eri sukupuolta avustettavan kanssa. Nykyisellä käytännöllä esimerkiksi kehitysvammainen henkilö ei pääse uimahalliin, ellei avustaja ole samaa sukupuolta. Tämä koskettaa myös perheitä, joissa lapsen täytettyä 7 vuotta ei eri sukupuolta olevat lapsi ja vanhempi voi käydä uimahallissa samalla peseytymispuolella.

Yhdenvertaisuuslain (5 §) mukaan viranomaisella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on jo vuonna 2019 suositellut yksityisten pukutilojen rakentamista ja todennut nykyisen käytännön olevan syrjivä.
Nykyinen käytäntö tosiasiallisesti estää vammaisten ihmisten yhdenvertaisen pääsyn uimahalliin.

Lähetimme vaatimuksen kuluneella viikolla Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialajohdolle, Helsingin kaupungin liikuntajaostolle, Helsingin kaupungin liikuntapalveluille ja tiedoksi Helsingin vammaisneuvostolle, Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunnalle, yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja tasa-arvovaltuutetulle.

Koko kannanotto tässä:

18.8.2021

Vaatimus yksityisten pukutilojen rakentamisesta Helsingin kaupungin liikuntatiloihin

Uimahalleissa tapahtuu jatkuvasti syrjintää vammaisia ihmisiä kohtaan. Olemme saaneet aiheeseen liittyen yhteydenottoja.

Avustaja voi monesti olla eri sukupuolta avustettavan kanssa. Nykyisellä käytännöllä esimerkiksi kehitysvammainen henkilö ei pääse uimahalliin, ellei avustaja ole samaa sukupuolta. Tämä koskettaa myös perheitä, joissa lapsen täytettyä 7 vuotta ei eri sukupuolta olevat lapsi ja vanhempi voi käydä uimahallissa samalla peseytymispuolella.

Helsingin uimahalleista osassa on ns. perhe- tai unisex -pukukoppeja. Lisätietoa, lukumäärää tai listausta uimahalleista tai esimerkiksi ohjeistusta varauksen tekemiseen on kuitenkin vaikea löytää. Selvittäessämme asiaa kaupungin liikunnansuunnittelija kertoi sivujen olevan päivityksen alla ja tieto myös unisex-pukukopeista tulee sivuille. Pukukoppeja löytyy seuraavista uimahalleista: Itäkeskus, Pirkkola, Töölö, Mäkelänrinne ja Vuosaari.

Huomioitavaa lisäksi on, että kahteen sukupuoleen perustuva jaottelu pukutiloissa on jo itsessään syrjivää. Lisäksi uskonnolliset ja kulttuuriset syyt sekä kokemus alastomuudesta vaihtelevat, yksityiset pukutilat palvelevat näin ollen muitakin kuin vammaisia ihmisiä.

Yhdenvertaisuuslain (5 §) mukaan viranomaisella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on jo vuonna 2019 suositellut yksityisten pukutilojen rakentamista ja todennut nykyisen käytännön olevan syrjivä. Nykyinen käytäntö tosiallisesti estää vammaisten ihmisten yhdenvertaisen pääsyn uimahalliin. Tässä linkki yhdenvertaisuusvaltuutetun suositukseen, linkki johtaa uudelle sivulle:
f88cd21d-77a0-48f0-9d2a-edfeacc632be (syrjinta.fi)

Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden mahdollistamiseksi tulee uimahalleihin rakentaa yksityisiä pukutiloja. Tämä koskee myös maauimaloita. Tiedon pukutiloista on oltava saavutettavaa ja helposti löydettävissä. Mikä on kaupungin suunnitelma ja aikataulu? Yksityinen pukutila mahdollistaa turvallisen ja rajatun tilan mahdollisten hoitotoimenpiteiden, avun ja tuen toteutumiseen turvallisesti ja vammaisen henkilön yksityisyyttä kunnioittaen.

Lisätietoja
Katja Riikonen (katja.riikonen@kvtuki57.fi)
perheiden tuen päällikkö