Vanhempien työssäkäynti ei saa olla edellytys erityislapsen loma-ajan hoidolle

Helsingin kaupungin vammaispalvelut kartoitti kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten loma-ajan hoitotarvetta maaliskuussa 2022. Kyselylomakkeessa kerrottiin, että toimintaa tarjotaan huoltajien työssäkäynnin mahdollistamiseksi. Huoltajien työssäkäynti ei voi olla ainoa peruste, joka oikeuttaa loma-ajan hoitoon.

Taustalla tiiliseinä, jossa keltaisen, valkoisen ja punaisen sävyllä kuvioita. Edessä ihminen, joka hymyilee. ruskeat puolipitkät hiukset ja silmälasit, nojaa kyynärpäällä. Päällä ihmisellä sinuvalkokuvioinen paita.

Mikäli loma-ajan hoito on kirjattuna erityishuolto-ohjelmaan (EHO), lapsella voi olla oikeus palveluun riippumatta vanhemman työssäolosta. Kirjaus EHO:ssa ei kuitenkaan ole edellytys palvelun saamiselle, ratkaisu tehdään yksilöllisen tarpeen arvioinnin kautta. Lapsen etu, vanhempien jaksaminen tai esimerkiksi sosiaalinen kanssakäyminen ja ystävät koulussa voivat myös olla perusteita loma-ajan hoidon myöntämiselle.

Osa lapsista tarvitsee loma-ajan hoitoa koko kesän ajaksi. Huoltajilla ei välttämättä ole lomaa tai lapsen etu on strukturoitu arki loma-ajan hoidon tukemana. Perheen kokemus tuen tarpeesta tulee huomioida päätöksenteossa. On varottava tilannetta, jossa olettamuksiin perustuvat rajaavat ja arvottavat näkemykset erityislasten vanhempien elämäntilanteista kuluttavat entisestään perheiden voimavaroja.

Erityislapsen vanhemmuus on voinut johtaa siihen, että huoltaja on jäänyt työelämän ulkopuolelle. Arjen järjestäminen ja työn yhteensovittaminen voi olla käytännössä mahdotonta. Lapsen hoidon sitovuus ja vaativuus on huoltajille kuormittavaa. Loma-ajan hoidon tarjoaminen omaishoitoperheille ennaltaehkäisee uupumista.

Helsingin kaupungin tulee poistaa työssäkäynnin velvoite loma-ajan hoidon saamisen ohjeistuksesta ja päätöksenteon kriteereistä. Helsingin kaupungin tulee toimia yksilöllisesti lapsen etua, perheen tilannetta ja toiveita kuunnellen.

Katja Riikonen.

Kirjoittaja

Katja Riikonen

Perheiden tuen johtaja
Vaikuttamistoiminta
Ensitukityö