Asumispalvelut ja päiväaikainen toiminta

Asuminen ja päiväaikainen toiminta

Kehitysvammatuki 57 ry tuottaa asumispalveluja ja päiväaikaista toimintaa aikuisille kehitysvammaisille ihmisille. Palvelujemme tavoitteena on tarjota yksilöllistä ohjausta ja tukea sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen keinoin, jotta asiakas selviytyisi mahdollisimman itsenäisesti arkipäivän toiminnoissa. Tavoitteenamme on tukea oman näköisen hyvän elämän toteutumista.

Yhdistyksellä on kolme kotiyhteisöä: Kankurinkulma, Myllykaari ja Oskarinpuisto. Näissä yksiköissä on yhteensä 8 ohjatun asumisen ja 31 autetun asumisen paikkaa. Kotiyhteisöjen tavoitteena on tarjota asukkaille oma koti ja turvallinen asumisympäristö, joissa tuetaan yksilöllisesti heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan arjessa.

Oskarinpuiston toimijatalossa tarjoamme päivätoimintaa 28:lle laaja-alaista tukea tarvitsevalle kehitysvammaiselle. Päiväaikaisen toiminnan tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn edistyminen ja säilyminen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti.

Palvelutoimintamme henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Asumispalveluissa työskentelee 25 työntekijää ja toimijatalossa 15.

Toimijataloon ja asumispalveluihin hakeudutaan oman sosiaalityöntekijän kautta.