Ensituki

Kun perheeseen on syntymässä tai syntyy lapsi, jolla on vaikea sairaus, kehitysvamma tai vauva tarvitsee muuta erityishoitoa, tarjotaan perheelle tukea uudessa tilanteessa. Ensitukiryhmäistunnon eli ETRIn tavoitteena on tukea perhettä siinä tilanteessa, kun lapsen erityisyys todetaan - raskauden aikana, synnytyksen jälkeen tai myöhemmin.    

ETRI tarjoaa perheelle mahdollisuuden keskustella perheen ehdoilla lapsen erityisyydestä ja sen herättämistä tunteista. Istunnossa on mukana perheen kutsumia tärkeitä ja läheisiä ihmisiä – sukulaisia, ystäviä ja työkavereita. Perheen kutsumien läheisten lisäksi mukana on ensitukiryhmään kuuluvia hoitajia. Lääkäri on paikalla vastaamassa lääketieteellisiin kysymyksiin. Paikalla on myös vertaisvanhempi kertomassa omaa tarinaansa. Vertaisvanhemman läsnäolo koetaan usein erityisen merkittävänä.

Istunto järjestetään perheen toivomuksesta. Vanhempia helpottaa usein se, että tieto saavuttaa lähi-ihmiset samalla kertaa, eikä vanhempien tarvitse kertoa samaa asiaa jokaiselle erikseen. Kaikki lähi-ihmiset kuulevat myös saman tarinan ja uuden tilanteen synnyttämät ajatukset. Tämä helpottaa perheen läheisten mahdollisuutta tukea perhettä konkreettisinkin keinoin ja vahvistaa perheen sosiaalista verkostoa.

Kyseessä ei ole terapiaistunto. Istunto pidetään sairaalassa. Ensitukiryhmäistuntoa tarjotaan Naistenklinikalla sekä Jorvissa siinä tilanteessa perheelle kun lapsen erityisyys varmistuu. Aloitteen tekee usein synnytyksessä mukana ollut kätilö tai joku muu synnytykseen tai perheen hoitoon osallistunut hoitaja, joka kuuluu ensitukiryhmään. Näissä kahdessa sairaalassa on ensitukiasioihin koulutettuja henkilöitä. Koulutusta järjestetään yhteistyössä HUS:n, Käpy ry:n ja Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa.  Istunnot ovat perheelle maksuttomia.

Ota yhteyttä

Katja Riikonen
Katja Riikonen perheiden tuen johtaja 044 741 6259