Yhdistyksen esittely

Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä. Nimessämme oleva luku 57 viittaa yhdistyksen perustamisvuoteen, joka kertoo siten toimintamme pitkästä historiasta.

Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, perheille ja vapaaehtoisille toimijoille tarjottavasta monipuolisesta virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisesta toiminnasta ja pysyvän asumisen palveluista.

Yhdistyksen arvot: asiantunteva edunvalvoja, rohkea edelläkävijä, hyvän elämän mahdollistaja

Toimintamme tavoitteita ovat

  • toimia jäsenistön edunvalvojana ja vaikuttajana yhteiskunnan palveluita kehitettäessä
  • tukea perheitä, joissa on kehitysvammainen perheenjäsen, tarjoamalla mahdollisuuksia vertaistukeen, kahdenkeskisiin keskusteluihin, virkistäytymiseen ja koulutukseen
  • tukea kehitysvammaisia ihmisiä itsenäiseen ja hyvään elämään
  • edistää ja kehittää palveluita tuottamalla yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa asumispalvelua, päivätoimintaa, leiri- ja kerhotoimintaa ja erilaista tuki- ja vapaa-ajan toimintaa kehitysvammaisille ihmisille
  • jakaa kehitysvammaisuuteen liittyvää tietoa

Edunvalvontatoiminta

Edunvalvonta on yksi tärkeistä tehtävistämme ja sitä toteutamme seuraamalla sekä yhteiskunnallisia, että paikallisia asioita. Teemme vaikuttamistyötä yksin ja yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhdistyksemme kannanotot voit lukea kohdasta Julkaisut.

Yhdistyksen säännöt voi lukea tästä.

 

Visio ja arvot

Visio

Olemme pääkaupunkiseudun vaikuttavin kehitysvamma-alan järjestötoimija ja luotettavin palveluntarjoaja. Kuljemme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä mukana tarjoten yksilöllistä tukea ja palveluja kaikkiin elämänvaiheisiin.

Arvot

Asiantunteva edunvalvoja, rohkea edelläkävijä, hyvän elämän mahdollistaja       

Yhdistyksemme toiminta pohjaa yksilön arvostamiseen ja kunnioittamiseen. Tämä näkyy mm. suunnitellessamme, toteuttaessamme ja arvioidessamme toimintaamme asiakkaiden kanssa, heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti. Toimintamme kehittäminen tapahtuu yhdessä ja yhteistyössä asiakkaidemme ja erilaisten toimijoiden kanssa. Asiantuntijuutemme muodostuu koulutuksen ja kokemuksen avulla saavutetusta ja jaetusta osaamisesta, jota henkilöstömme hyödyntää sekä työssään että yhteistyöverkostoissa. Yhdistyksemme toimintaa ohjaa ajatus hyvästä elämästä, jossa on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea, ohjausta, hoitoa ja avustusta sekä tulla kuulluksi ja kokea itsensä ja työnsä arvostetuksi. 

Hallinto

Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous, joka pidetään keväisin ja syksyisin. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa toimeenpanoelimenä hallitus huolehtien niistä tehtävistä, jotka sille lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan kuuluvat.