Valintaperusteet

Noudatamme alla olevia valintaperusteita luotaessa erilaisia ryhmiä.

Valinnoissa otamme huomioon hakijan kokonaistilanteen. Osallistuminen toimintaan edellyttää kykyä olla ja toimia ryhmässä. Jos osallistuja tarvitsee enemmän tukea, voi mahdollisuudesta osallistua oman henkilökohtaisen avustajan tai lähihenkilön kanssa keskustella toiminnasta vastaavan kanssa.

Alla luetellut valintaperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä.

  • Soveltuvuus ryhmään ja toimintaympäristöön
  • Kerhoissa ensikertalaiset hakijat ovat pääosin etusijalla (poikkeuksena esimerkiksi salibandy ja kansainvälisyyskerho)
  • Vertaisryhmissä vanhat ryhmäläiset menevät edelle. Tämä on vertaisryhmien vetäjien toive.
  • Kerhoissa ensikertalaiset hakijat ovat pääosin etusijalla (poikkeuksena esimerkiksi salibandy ja kansainvälisyyskerho)
  • Liikuteltavissa kerhoissa ja lyhytkursseissa ryhmät muodostetaan tapauskohtaisesti käytössä olevien resurssien ja muiden huomioon otettavien tarpeiden perusteella.
  • Leireillä ja retkillä ensikertalaisten määrä arvioidaan ryhmäkohtaisesti sopivaksi
  • Ikä
  • Sosiaaliset perusteet
  • Kaveripyynnöt leirihakemuksissa pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan

Toiminta kohdentuu helsinkiläisille tai pääkaupunkuseutulaisille riippuen rahoituksesta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.