Omaishoitajat maksutta uimaan ja palvelut tarpeen, ei diagnoosin mukaan

Omaishoitajat maksutta uimaan

Uimahallin allas ylhäältä päin kuvattuna.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.9.2022 kokouksessa, että vuoden 2023 hinnoitteluperiaatteisiin lisätään uutena maksuttomuuteen oikeutettuna ryhmänä liikuntapalveluihin omaishoitajat. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2023 alusta lähtien omaishoitajat pääsevät maksutta esimerkiksi uimaan tai kuntosalille.

Vammaislainsäädäntöä tulisi tulkita ihmis- ja perusoikeusmyönteisemmin

Yhdenvertaisuusvaltuutetun 14.9.2022 antamassa suosituksessa muistutetaan “kunnan velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Valtuutettu suosittaa kuntaa kiinnittämään erityistä huomiota siihen, ettei mitään vammaryhmää, esimerkiksi autismikirjoon kuuluvia henkilöitä, kohdella eriarvoisesti palveluihin pääsyyn liittyen.

Palveluita myönnettäessä merkityksellistä ei ole yksittäinen diagnoosi vaan henkilön toimintarajoitteet suhteessa elinympäristöön ja yhteiskuntaan ja palveluilla tulee vastata kunkin vammaisen henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. Lisäksi valtuutettu suosittelee, että kunkin vammaisen tai toimintarajoitteisen henkilön kohdalla huomioidaan myös henkilön lähipiiri sekä perhe ja palvelut toteutetaan niin, että myös perheenjäsenten jaksaminen ja hyvinvointi otetaan huomioon.”

Voit lukea Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedotteen kokonaisuudessaan tästä linkistä: Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedote(linkki avautuu uuteen välilehteen ja vie toiselle sivulle)