Selkeästi meille -hanke käynnistyi

Selkeästi meille -hankkeessa lisätään tiedon saavutettavuutta. Saavutettavuus on sitä, että huomioidaan erilaisten ihmisten tarpeet erilaisia verkkopalveluja suunniteltaessa. Se tarkoittaa sitä että, esimerkiksi tekstin on oltava helposti ymmärrettävää, ja tiedon on löydyttävä helposti.

Kolme piirrettyä hahmoa katsoo tietokoneen ruutua. Heidän yläpuolellaan on kaksi puhekuplaa ja teksti: Selkeästi meille! saavutettavaa viestintää kaikille.

Suomessa kehitysvammaiset ihmiset eivät saa riittävästi ymmärrettävää tietoa asioista, jotka koskettavat heitä. Esimerkiksi verkosta on usein vaikea löytää tietoa ja sitä on vaikea ymmärtää. Kun kehitysvammaiset ihmiset eivät saa riittävästi tietoa, he eivät pysty päättämään omista asioistaan. Se tarkoittaa sitä, että kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeus ei toteudu kunnolla. Kun tietoa ei ole helppo löytää ja sitä on vaikea ymmärtää, kehitysvammaisten ihmisten on vaikea osallistua kaikille ihmisille suunnattuun toimintaan. He jäävät helposti muiden ihmisryhmien ulkopuolelle.

Selkeästi meille -hankkeessa lisätään tiedon saavutettavuutta. Saavutettavuus on sitä, että huomioidaan erilaisten ihmisten tarpeet erilaisia verkkopalveluja suunniteltaessa. Se tarkoittaa sitä että, esimerkiksi tekstin on oltava helposti ymmärrettävää, ja tiedon on löydyttävä helposti. Kun puhutaan tiedon saavutettavuudesta, käytetään myös ilmaisua kognitiivinen saavutettavuus.

Suomessa on astunut voimaan myös laki, jonka nimi on Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Uusi laki vaatii, että verkkopalvelujen pitää olla saavutettavia. Se tarkoittaa sitä, että kaikkien ihmisten, myös vammaisten, pitää voida käyttää verkkopalveluja samalla tavalla kuin muut ihmiset.

Hanke hyödyttää selkeästi meitä kaikkia, mutta Suomessa on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat selkokieltä. Uusi tutkimus kertoo, että heitä on 650 000 – 750 000.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa tehdään saavutettavuustestauksia ja kognitiivisen saavutettavuuden iskuryhmiä sekä saavutettavuuden arviointityökaluja. Hankkeessa tuetaan kehitysvammaisia ihmisiä tuomaan nämä ongelmat esiin ja keksimään keinoja niiden ratkaisemiseksi. Hankkeen tavoite on, että kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeus vahvistuu.

Saavutettavuustestaukset

Saavutettavuustestauksia tehdään organisaatioiden ja yritysten verkkosivuille. Mukaan tulee sellaisia tahoja, jotka haluavat muuttaa verkkosivunsa sellaiseksi, että niitä on helppo käyttää ja helppo ymmärtää. Testauksissa käytetään erilaisia selkokielelle käännettyjä arviointityökaluja.

Kognitiivisen saavutettavuuden iskuryhmät

Kognitiivisen saavutettavuuden iskuryhmät ovat työpajoja, joissa toimii kehitysvammaisia ihmisiä yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa. Työpajat ovat kansalaisvaikuttamista, jossa kehitysvammaiset ihmiset yrittävät vaikuttaa siihen, että tärkeää tietoa on verkossa helpommin saatavilla. Iskuryhmät valitsevat ne tahot, joiden toimintaan haluavat vaikuttaa. Jokainen ryhmä voi valita kolme tahoa. Iskuryhmien toiminta kirjoitetaan muistiin niin, että kansalaisvaikuttamisen toimintamallia voivat hyödyntää kaikki.

Keiden kanssa tehdään yhteistyötä?

Selkeästi meille -hanke tehdään yhteistyössä Kehitysvammatuki 57 ry ja Kehitysvammaliiton kanssa. Hankkeen työntekijät tekevät yhteistyötä Me Itse ry:n, Ammattiopisto Liven ja Kehitysvammatuki 57 ry:n toimijoiden kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat esimerkiksi ne organisaatiot ja yritykset, jotka haluavat muuttaa verkkosivunsa selkokielisiksi.

Keitä hankkeessa työskentelee?

Hankkeessa työskentelee viisi ihmistä.

  • hankepäällikkö Satu Timperi
  • Kehitysvammaliiton selkokielen asiantuntija Mira Vihmo
  • saavutettavuuskoordinaattori Petra Saarinen
  • kaksi saavutettavuustestaajaa, jotka aloittavat työt poikkeustilanteen jälkeen.

Hankkeen kesto

Hanke kestää noin kolme vuotta. Se päättyy vuoden 2022 lopussa.

Mistä voin lukea lisää hankkeesta?

Käy tykkäämässä hankkeen Facebook-sivuista. Päivitämme sivustolle ajankohtaista tietoa hankkeesta. Pääset sinne tästä linkistä.

Voit lukea hankkeesta lisää verkkosivuiltamme tästä linkistä.