Hetkittäin 2022-2024

Hetkittäin-hanke kehittää toimintatapoja ja tuottaa materiaalia ikääntyneiden ja muistisairaiden kehitysvammaisten ihmisten hyvän elämän tueksi. Hankkeessa asiantuntijoina ovat ikääntyneet kehitysvammaiset ihmiset ja heidän kotiyhteisöissään työskentelevät ohjaajat.

nainen ja mies katsovat yhdessä valokuvaa pöydän ääressä

Hetkittäin-kurssilla muistellaan yhdessä.

Kehitysvammaiset ihmiset ja heidän kanssaan työskentelevä ammattihenkilöstö tarvitsevat tietoa muistisairauksista. Ikääntyneet kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat aktiivisuutta omaan arkeensa.

Hankkeen tietoperusta nojaa tuoreeseen tutkimustietoon ja sosiokulttuuriseen vanhustyöhön, jota hankkeessa sovelletaan ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Hankkeen päämääränä on kehitysvammaisen ihmisen ja hänen kotiyhteisössään toimivan ammattilaisen tukeminen aktiivisena toimijana. 

Lyhytkursseja ja etävalmennusta

Hankkeen aikana järjestetään kurssikokonaisuuksia ikääntyneille kehitysvammaisille ihmisille. Lyhytkursseilla keskustellaan ikääntymisestä, muistellaan ja tutustutaan aivoterveyteen vaikuttaviin asioihin. Kurssit toteutetaan pääkaupunkiseudulla ja ne sisältävät viisi kokoontumiskertaa. 

Ikääntyneiden kehitysvammaisten ihmisten kotiyhteisössä työskenteleville ammattilaisille järjestetään valmennusta, joka sisältää tietoa mm. muistisairauksista, aivoterveydestä ja aistityön merkityksestä muistisairauksien ehkäisemisessä. Ammattilaisille tarkoitetut etävalmennukset ovat valtakunnallisia.

Kolmivuotisen hankkeen tuloksena syntyy webinaarisarja ”Ikääntyminen ja muistisairaudet kehitysvammaisilla ihmisillä” ja Aistityön opas. Valmennuksen sisällöistä rakennetaan kolme digitaalista osaamismerkkiä, joiden avulla voi todentaa osaamistaan kehitysvammaisten ihmisten muistityössä. 

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Miina Sillanpään Säätiö, Pohjois-Savon Muisti ry, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kehitysvammaliitto ry.

Tutustu hankkeen tuottamaan materiaaliin

Muistiystävällisellä kotiympäristöllä on suuri merkitys muistisairaan ihmisen toimintakyvyn ja mielekkään elämän näkökulmasta. Videolla sisustussuunnittelija ja esteettömyysasiantuntija Tuija Salmi kertoo, miten omasta kodista voi tehdä muistiystävällisen.

Kehitysvammaisen ihmisen aistitoiminta voi muuttua ikääntymisen myötä. Kun näkö- tai kuuloaistit heikkenevät, kommunikaatiota voi tukea kosketusviestein. Videolla kasvatustieteiden tohtori Riitta Lahtinen kertoo kosketusviesteistä eli haptiiseista.

 

Kehitysvammainen ikääntynyt ihminen voi hyötyä oman elämän muistelusta. Riina Huoso, kuvataiteen ja soveltavan joogan asiantuntija, ohjaa videolla muistelun tukena käytettävää Elämänpuu-työskentelyä.

Elämänpuun tekemiseen tarvitset tulosteen väritetystä elämänpuusta tai mustavalkoisesta elämänpuusta. Suositeltava tulostuskoko on A3.
Tulosta tästä värillinen word-tiedosto: Värillinen Elämänpuu
Tulosta tästä mustavalkoinen word- tiedosto: Mustavalkoinen Elämänpuu

Elämänpuutyöskentelyn tueksi voit tulostaa kuvia Papunetin kuvatyökalun avulla. Voit hakea kuvia esimerkiksi seuraavista aiheista: kulttuuri ja taide, eläinaiheiset kuvat, omat tavarat ja asusteet, vuorovaikutus ja oma osaaminen, syötävät ja juotavat, vuodenajat, muistot, opiskelu ja työn teko.
Linkki Kuvatyökaluun: Papunetin Kuvatyökalu (linkki vie pois tältä sivulta)

Lisätietoja

Maija Rimpiläinen.
Maija Rimpiläinen

Hankepäällikkö
Hetkittäin -hanke (2022-2024)

Mari Salovaara.
Mari Salovaara

Hanketyöntekijä
Hetkittäin -hanke (2022-2024)