Hetkittäin 2022-2024

Hetkittäin-hanke kehittää toimintatapoja ja tuottaa materiaalia ikääntyneiden ja muistisairaiden kehitysvammaisten ihmisten hyvän elämän tueksi. Hankkeessa asiantuntijoina ovat ikääntyneet kehitysvammaiset ihmiset ja heidän kotiyhteisöissään työskentelevät ohjaajat.

nainen ja mies katsovat yhdessä valokuvaa pöydän ääressä

Hetkittäin-kurssilla muisteltiin yhdessä.

Kehitysvammaiset ihmiset ja heidän kanssaan työskentelevä ammattihenkilöstö tarvitsevat tietoa muistisairauksista. Ikääntyneet kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat aktiivisuutta omaan arkeensa.

Hankkeen tietoperusta nojaa tuoreeseen tutkimustietoon ja sosiokulttuuriseen vanhustyöhön, jota hankkeessa sovelletaan ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Hankkeen päämääränä on kehitysvammaisen ihmisen ja hänen kotiyhteisössään toimivan ammattilaisen tukeminen aktiivisena toimijana. 

Hankkeen aikana järjestettiin kurssikokonaisuuksia ikääntyneille kehitysvammaisille ihmisille. Ikääntyneiden kehitysvammaisten ihmisten kotiyhteisössä työskenteleville ammattilaisille järjestettiin valmennusta, joka sisälsi tietoa mm. muistisairauksista, aivoterveydestä ja aistityön merkityksestä muistisairauksien ehkäisemisessä. 

Hetkittäin-hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Miina Sillanpään Säätiö, Pohjois-Savon Muisti ry, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kehitysvammaliitto ry.

Aistityön opas kotiyhteisöjen käyttöön

Kolmivuotisen hankkeen tuloksena syntyy kehitysvammaisten ikääntymiseen liittyvä webinaarisarja  ja aistityön opas. Aistityön oppaan materiaaleja testataan parhaillaan ja valmis opas julkaistaan syksyllä. Oppaan kehittämistyöryhmään kuuluvat hanketyöntekijöiden lisäksi Kirsi Alastalo RyhmäRengistä, Minna Riikonen Siunsotesta sekä Piritta Heiskanen ja Kristiina Isokangas Luvnista. Myös webinaarisarja valmistuu syksyn aikana.

Muistiosaajan digitaaliset osaamismerkit

Muistiosaajan digitaalisilla osaamismerkeillä voit tehdä näkyväksi tietoja ja taitoja, joita olet oppinut ikääntymisestä ja muistisairauksista työssä tai muilla tavoilla omassa elämässä. Merkit ovat itsenäisiä asiakokonaisuuksia, joten voit suorittaa vain yhden merkin tai kaikki kolme merkkiä. Digitaalisten osaamismerkkien aiheet liittyvät kehitysvammaisen ihmisen muistisairauksiin, muistikotiin ja muistelutyöhön.

Hetkittäin -digitaalisia osaamismerkkejä kehitettiin työryhmässä, johon kuuluivat hanketyöntekijöiden lisäksi  Ulla Arifullen-Hämäläinen (Miina Sillanpään Säätiö), Mari Heitto (Metropolia Ammattikorkeakoulu), Anu Ihanus (Karelia-ammattikorkeakoulu), Marjo Rikkinen (Kehitysvammaisten Palvelusäätiö) ja Eija Rytkönen (Pohjois-Savon Muisti ry). Kehittämistyöhön osallistui myös Pohjois-Savon Muisti ry:n vapaaehtoisia.

Muistikotiosaaja

Osaamismerkki on tunnustus henkilölle, joka on osoittanut muistikotiin liittyvää osaamistaan.

Hae merkkiä tästä

Muisteluosaaja

Osaamismerkki on tunnustus henkilölle, joka on osoittanut muistelutyöhön liittyvää osaamistaan.

Hae merkkiä tästä

Muistisairausosaaja

Osaamismerkki on tunnustus henkilölle, joka on osoittanut muistisairauksiin liittyvää osaamistaan.

Hae merkkiä tästä

Tutustu hankkeen tuottamaan materiaaliin

Muistiystävällisellä kotiympäristöllä on suuri merkitys muistisairaan ihmisen toimintakyvyn ja mielekkään elämän näkökulmasta. Videolla sisustussuunnittelija ja esteettömyysasiantuntija Tuija Salmi kertoo, miten omasta kodista voi tehdä muistiystävällisen.

Kehitysvammaisen ihmisen aistitoiminta voi muuttua ikääntymisen myötä. Kun näkö- tai kuuloaistit heikkenevät, kommunikaatiota voi tukea kosketusviestein. Videolla kasvatustieteiden tohtori Riitta Lahtinen kertoo kosketusviesteistä eli haptiiseista.

 

Kehitysvammainen ikääntynyt ihminen voi hyötyä oman elämän muistelusta. Riina Huoso, kuvataiteen ja soveltavan joogan asiantuntija, ohjaa videolla muistelun tukena käytettävää Elämänpuu-työskentelyä.

Elämänpuun tekemiseen tarvitset tulosteen väritetystä elämänpuusta tai mustavalkoisesta elämänpuusta. Suositeltava tulostuskoko on A3.
Tulosta tästä värillinen word-tiedosto: Värillinen Elämänpuu
Tulosta tästä mustavalkoinen word- tiedosto: Mustavalkoinen Elämänpuu

Elämänpuutyöskentelyn tueksi voit tulostaa kuvia Papunetin kuvatyökalun avulla. Voit hakea kuvia esimerkiksi seuraavista aiheista: kulttuuri ja taide, eläinaiheiset kuvat, omat tavarat ja asusteet, vuorovaikutus ja oma osaaminen, syötävät ja juotavat, vuodenajat, muistot, opiskelu ja työn teko.
Linkki Kuvatyökaluun: Papunetin Kuvatyökalu (linkki vie pois tältä sivulta)

Lisätietoja

Maija Rimpiläinen.
Maija Rimpiläinen

Hankepäällikkö
Hetkittäin-hanke (2022-2024)

Mari Salovaara.
Mari Salovaara

Hanketyöntekijä
Hetkittäin-hanke (2022-2024)