Hetkittäin 2022-2024

Hetkittäin-hanke kehittää toimintatapoja ja tuottaa materiaalia ikääntyneiden ja muistisairaiden kehitysvammaisten ihmisten hyvän elämän tueksi. Hankkeessa asiantuntijoina ovat ikääntyneet kehitysvammaiset ihmiset ja heidän kotiyhteisöissään työskentelevät ohjaajat.

nainen ja mies katsovat yhdessä valokuvaa pöydän ääressä

Hetkittäin-kurssilla muistellaan yhdessä.

Kehitysvammaiset ihmiset ja heidän kanssaan työskentelevä ammattihenkilöstö tarvitsevat tietoa muistisairauksista. Ikääntyneet kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat aktiivisuutta omaan arkeensa.

Hankkeen tietoperusta nojaa tuoreeseen tutkimustietoon ja sosiokulttuuriseen vanhustyöhön, jota hankkeessa sovelletaan ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Hankkeen päämääränä on kehitysvammaisen ihmisen ja hänen kotiyhteisössään toimivan ammattilaisen tukeminen aktiivisena toimijana. 

Lyhytkursseja ja etävalmennusta

Hankkeen aikana järjestetään kurssikokonaisuuksia ikääntyneille kehitysvammaisille ihmisille. Lyhytkursseilla keskustellaan ikääntymisestä, muistellaan ja tutustutaan aivoterveyteen vaikuttaviin asioihin. Kurssit toteutetaan pääkaupunkiseudulla ja ne sisältävät viisi kokoontumiskertaa. 

Ikääntyneiden kehitysvammaisten ihmisten kotiyhteisössä työskenteleville ammattilaisille järjestetään valmennusta, joka sisältää tietoa mm. muistisairauksista, aivoterveydestä ja aistityön merkityksestä muistisairauksien ehkäisemisessä. Ammattilaisille tarkoitetut etävalmennukset ovat valtakunnallisia.

Kolmivuotisen hankkeen tuloksena syntyy webinaarisarja ”Ikääntyminen ja muistisairaudet kehitysvammaisilla ihmisillä” ja Aistityön opas. Valmennuksen sisällöistä rakennetaan kolme digitaalista osaamismerkkiä, joiden avulla voi todentaa osaamistaan kehitysvammaisten ihmisten muistityössä. 

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Miina Sillanpään Säätiö, Pohjois-Savon Muisti ry, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kehitysvammaliitto ry.

Muistiosaajan digitaaliset osaamismerkit

Muistiosaajan digitaalisilla osaamismerkeillä voit tehdä näkyväksi tietoja ja taitoja, joita olet oppinut ikääntymisestä ja muistisairauksista työssä tai muilla tavoilla omassa elämässä. Merkit ovat itsenäisiä asiakokonaisuuksia, joten voit suorittaa vain yhden merkin tai kaikki kolme merkkiä. Digitaalisten osaamismerkkien aiheet liittyvät kehitysvammaisen ihmisen muistisairauksiin, muistikotiin ja muistelutyöhön.

Muistikotiosaaja

Osaamismerkki on tunnustus henkilölle, joka on osoittanut muistikotiin liittyvää osaamistaan.

Hae merkkiä tästä

Muisteluosaaja

Osaamismerkki on tunnustus henkilölle, joka on osoittanut muistelutyöhön liittyvää osaamistaan.

Hae merkkiä tästä

Muistisairausosaaja

Osaamismerkki on tunnustus henkilölle, joka on osoittanut muistisairauksiin liittyvää osaamistaan.

Hae merkkiä tästä

Tutustu hankkeen tuottamaan materiaaliin

Muistiosaajan digitaalisilla osaamismerkeillä voit tehdä näkyväksi tietoja ja taitoja, joita olet oppinut ikääntymisestä ja muistisairauksista työssä tai muilla tavoilla omassa elämässä. Merkit ovat itsenäisiä asiakokonaisuuksia, joten voit suorittaa vain yhden merkin tai kaikki kolme merkkiä. Digitaalisten osaamismerkkien aiheet liittyvät kehitysvammaisen ihmisen muistisairauksiin, muistikotiin ja muistelutyöhön.

Miksi hakisin Hetkittäin -digitaalisen osaamismerkin?

Digitaalinen osaamismerkki on hyvä keino näyttää hankittua osaamistasi haluamissasi verkostoissa. Merkkiä voit hyödyntää esimerkiksi työnhaussa tai työn laadun osoittamiseen omilla verkkosivuilla. Osaamismerkin hakeminen ja kysymyksiin vastaaminen auttaa sinua pysähtymään muistiasioiden äärelle ja kannustaa hankkimaan lisää tietoa. Tietoa voit hakea haluamistasi lähteistä ja yhdistää niitä omaan kokemukseesi.

Miten haet digitaalisia Hetkittäin-osaamismerkkejä?

Hetkittäin -digitaalisia osaamismerkkejä haetaan sähköisellä hakulomakkeella, johon voit omin sanoin kuvata omaa muistiosaamistasi. Hakemuksen lähettämisen jälkeen Kehitysvammatuki 57 ry käsittelee sen ja myöntää merkin. Tarvittaessa myöntäjä pyytää täydentämään hakemusta.

Merkin vastaanottamista varten sinun tulee luoda oma profiili Open Badge Passportiin. Open Badge Passportissa olevat merkit voit liittää esimerkiksi sähköiseen ansioluetteloon tai jakaa sosiaalisessa mediassa.

Muistisairausosaajan digitaalinen osaamismerkki

Muistisairausosaajan digitaalinen osaamismerkki (Kuvalinkki vie digitaalisen osaamismerkin hakemukseen)

Muistikotiosaajan digitaalinen osaamismerkki (Kuvalinkki vie digitaalisen osaamismerkin hakemukseen)

Muisteluosaajan digitaalinen osaamismerkki (Kuvalinkki vie digitaalisen osaamismerkin hakemukseen)

Linkki Open Badge Passport -profiilin luomiseen (Linkki vie pois tältä sivulta)

Hetkittäin -digitaalisia osaamismerkkejä kehitettiin työryhmässä, johon kuuluivat Ulla Arifullen-Hämäläinen (Miina Sillanpään Säätiö), Mari Heitto (Metropolia Ammattikorkeakoulu), Anu Ihanus (Karelia-ammattikorkeakoulu), Marjo Rikkinen (Kehitysvammaisten Palvelusäätiö) Eija Rytkönen (Pohjois-Savon Muisti ry), Maija Rimpiläinen ja Mari Salovaara (Kehitysvammatuki 57 ry). Kehittämistyöhön osallistui myös Pohjois-Savon Muisti ry:n vapaaehtoisia.

Muistiystävällisellä kotiympäristöllä on suuri merkitys muistisairaan ihmisen toimintakyvyn ja mielekkään elämän näkökulmasta. Videolla sisustussuunnittelija ja esteettömyysasiantuntija Tuija Salmi kertoo, miten omasta kodista voi tehdä muistiystävällisen.

Kehitysvammaisen ihmisen aistitoiminta voi muuttua ikääntymisen myötä. Kun näkö- tai kuuloaistit heikkenevät, kommunikaatiota voi tukea kosketusviestein. Videolla kasvatustieteiden tohtori Riitta Lahtinen kertoo kosketusviesteistä eli haptiiseista.

 

Kehitysvammainen ikääntynyt ihminen voi hyötyä oman elämän muistelusta. Riina Huoso, kuvataiteen ja soveltavan joogan asiantuntija, ohjaa videolla muistelun tukena käytettävää Elämänpuu-työskentelyä.

Elämänpuun tekemiseen tarvitset tulosteen väritetystä elämänpuusta tai mustavalkoisesta elämänpuusta. Suositeltava tulostuskoko on A3.
Tulosta tästä värillinen word-tiedosto: Värillinen Elämänpuu
Tulosta tästä mustavalkoinen word- tiedosto: Mustavalkoinen Elämänpuu

Elämänpuutyöskentelyn tueksi voit tulostaa kuvia Papunetin kuvatyökalun avulla. Voit hakea kuvia esimerkiksi seuraavista aiheista: kulttuuri ja taide, eläinaiheiset kuvat, omat tavarat ja asusteet, vuorovaikutus ja oma osaaminen, syötävät ja juotavat, vuodenajat, muistot, opiskelu ja työn teko.
Linkki Kuvatyökaluun: Papunetin Kuvatyökalu (linkki vie pois tältä sivulta)

Lisätietoja

Maija Rimpiläinen.
Maija Rimpiläinen

Hankepäällikkö
Hetkittäin-hanke (2022-2024)

Mari Salovaara.
Mari Salovaara

Hanketyöntekijä
Hetkittäin-hanke (2022-2024)