Vipinän treenikassi

Vipinän treenikassi on pakattu sinulle, joka ryhdyt vetämään asumisyhteisössä osallistavaa liikuntahanketta. Treenikassissa on materiaalia, jonka avulla voitte yhdessä tunnistaa, miten teillä liikutaan ja millaiset asiat voisivat liikuttaa teitä vielä enemmän. Treenikassin materiaali on rakennettu noin kaksi kuukautta kestävän prosessin muotoon, sillä liikkumistottumusten muutokseen tarvitaan aikaa, kokeiluja, motivointia ja toisinaan jopa toiminnan uudelleen organisointia.

Miksi tarvitaan Vipinän treenikassia?

Kehitysvammaiset ihmiset eivät liiku riittävästi. Arviolta vain kolmasosa kehitysvammaisista ihmisistä liikkuu terveysliikuntasuositusten minimimäärän verran. Liikkuminen olisi kuitenkin erityisen tärkeää erityisryhmiin kuuluville henkilöille. Kehitysvammaisilla ihmisillä esiintyy valtaväestöä enemmän terveysongelmia, joita aktiivinen liikunta voisi ehkäistä.

Terveysliikuntasuositukset ovat samat kehitysvammaisille ihmisille kuin kaikille muillekin. Oman lajin löytyminen on tärkeää liikunnan jatkuvuuden kannalta. Liikuntalajeja voi soveltaa kunkin toimintakyvyn mukaan. Pienetkin muutokset ovat tärkeitä, vaikka suositusten mukaisiin liikuntamääriin ei heti päästäisikään.

Mitä treenikassissa on?        

Vipinän treenikassi on pakattu asumisyhteisön ohjaajaa varten. Treenikassissa on viisi toimintatuokiota, jotka etenevät liikkumistottumusten arvioinnista henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman tekemiseen. Jotta toimintatuokiot vahvistavat liikkumisen mukavaa sanomaa, jokaisessa toimintatuokiossa on hyvä olla myös liikuntaa. Liikunta voi olla jumppavideo, peli tai jonkun uuden lajin kokeilu yhdessä. Toimintatuokioiden väli voi olla viikko, minkä jälkeen pidetään kuukauden mittainen haastekuukausi ja Vipinäbileet. Treenikassi on tuotettu Vipinä -liikuntahankkeessa (STEA 2018-2020) kerätyistä kokemuksista.